Denk je met ons mee?

Projectteam Meanderende Maas wil graag samen met de omgeving een veilige dijk realiseren, de Maas verruimen en het projectgebied aantrekkelijker maken. Via deze website hebben wij verschillende ideeën ontvangen. Op onderstaande kaart kun je zien over welke ideeën het gaat.

Van een wandelpad bij Lith tot het doortrekken van een fietspad bij De Schans en van een flexibele dijkversterking tot een uitbreiding van de haven bij Megen (zoom in om de tekst beter te kunnen lezen).

Ideeënkaart

Indienen ideeën gesloten

Op dit moment werkt het projectteam aan de afronding van het concept-voorkeursalternatief (concept VKA). Eind dit jaar zal de stuurgroep dit vaststellen. Gezien de afronding die nu plaatsvindt, is de termijn om nieuwe ideeën in te dienen gesloten. In de volgende fase, de planstudie, gaan we het plan verder uitwerken. Dan is het ook weer mogelijk vanuit de omgeving inbreng te leveren.

Na de vaststelling van het voorkeursalternatief in 2020 volgt daarover informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrief.

Toetsing ideeën

Alle ideeën toetsen we aan spelregels: helpen ze om het gebied beter te beschermen en aantrekkelijker te maken? Ook is belangrijk of het idee financieel haalbaar is. De ideeën zijn bijvoorbeeld besproken in het ontwerpoverleg van het projectteam en in de werkplaatsen. Bij de presentatie van het concept VKA in het najaar van 2019 laten we zien welke ideeën een plaatsje in het concept VKA hebben gekregen. Het kan daarbij ook zijn dat een idee voor nu te concreet is en in de planstudie fase (2020-2022) pas aan bod komt. Iedereen die een idee heeft ingebracht krijgt dit najaar een reactie van het projectteam.