Toelichting plan op hoofdlijnen

In onderstaand filmpje licht o.a. dijkgraaf van waterschap Aa en Maas Lambert Verheijen en campingeigenaar Ed Steiger kort het voorkeursalternatief toe. Dit is het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling tussen Ravenstein en Lith.