7 vragen over Demen – Dieden: Een project binnen het projectgebied Meanderende Maas

Binnen het projectgebied van Meanderende Maas bevindt zich een project van Natuurmonumenten: Demen – Dieden. Waarom zijn dit twee aparte projecten? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hoe zorgen we voor afstemming tussen de projecten? In zeven vragen en antwoorden praten we u bij!

 1. Wat houdt het project Demen – Dieden in?
  Het project Demen – Dieden maakt deel uit van het programma Meer Maas. Dit is een initiatief van Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling langs de Maas. Het doel van dat programma is om de uiterwaarden langs de Maas weer als gevarieerde riviernatuur in te richten en tegelijkertijd keramische klei te winnen om bakstenen en dakpannen van te maken. De uiterwaarden worden verlaagd en er worden nevengeulen en plassen in uitgegraven. Daarmee wordt ook gezorgd voor meer ruimte voor de rivier, waardoor de waterstanden bij extreme afvoeren minder hoog komen. De gewonnen klei kan wellicht ook worden gebruikt voor dijkenbouw.
 2. Door welke organisaties wordt Demen – Dieden geleid?
  Natuurmonumenten werkt in Demen – Dieden nauw samen met gebiedsontwikkelaar en kleiwinner K3Delta, Van de Wetering en Rijkswaterstaat. Samen ontwikkelen de vier organisaties een inrichtingsplan voor Demen-Dieden.
 3. Wanneer starten de werkzaamheden van het project Demen – Dieden?
  Dit jaar worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd en het ontwerp van Demen – Dieden uitgewerkt. Eind 2018 worden de aanvragen voor vergunningen ingediend. Naar verwachting start de uitvoering van het project medio 2019. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd over een periode van maximaal 10 jaar of zoveel sneller als mogelijk.
 4. Waarom zijn Meanderende Maas en Demen – Dieden twee aparte projecten?
  Het initiatief om het project Demen – Dieden te starten, is 15 jaar geleden al bedacht door Natuurmonumenten, K3Delta en Van de Wetering. In de tussentijd heeft Natuurmonumenten met behulp van haar partners ook het merendeel van de landbouwgronden kunnen verwerven. De plannen voor Meanderende Maas zijn een stuk jonger. Demen – Dieden gaat dus ook eerder beginnen met de uitvoering.
 5. Hebben de projecten dezelfde doelen?
  De doelen van Demen – Dieden en Meanderende Maas hebben zeker veel overeenkomsten. Beide projecten dragen bij aan hoogwaterveiligheid, verbetering van de waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Op deze manier dragen zowel Demen – Dieden als Meanderende Maas bij aan een veiliger en aantrekkelijker gebied.
 6. Wat is het verschil tussen Demen – Dieden en Meanderende Maas?
  Het grootste verschil zit hem in de planning van beide projecten. Demen – Dieden loopt voor op het plan van Meanderende Maas en zal ook eerder starten met de uitvoering.
 7. Stemmen beide projecten met elkaar af?
  Jazeker. Natuurmonumenten is een van de projectpartners in de stuurgroep van Meanderende Maas. De lijnen zijn kort, en er is regelmatig overleg tussen beide projectorganisaties om de doelstellingen ontwerpkeuzes en planningen op elkaar af te stemmen.

Foto: Bob Luijks