Meanderende Maas & schade

Meanderende Maas & schade

Op deze pagina vindt u straks alle benodigde informatie over schade tijdens de uitvoering van project Meanderende Maas. Op dit moment is deze pagina echter niet compleet, omdat de werkzaamheden nog niet gestart zijn.

De werkzaamheden starten naar verwachting eind 2024. Vlak voor die tijd wordt deze pagina aangevuld, en kunt u bijvoorbeeld ook een digitaal formulier invullen, mocht u het vermoeden hebben schade te hebben opgelopen door project Meanderende Maas.

Hoe voorkomen wij schade tijdens de uitvoering?

Schade tijdens de uitvoering van het project Meanderende Maas is helaas niet altijd te voorkomen. Wij proberen dit natuurlijk wel zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdens de ontwerpfase is er dan ook goed gekeken hoe schade zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Daarom voeren we de dijkversterking zoveel mogelijk in grond uit. Zodat er minder damwanden nodig zijn. Ook is er gekeken naar de locaties van de damwanden, en waar deze voor het minste risico zorgen.

Welke maatregelen nemen we nog meer?

  • We voeren bouwmateriaal en -materieel zoveel mogelijk aan via het water en via de bouwwegen in de uiterwaarden.
  • We monitoren de grondwaterstand continu met peilbuizen rond de dijk.
  • Op een aantal locaties plaatsen we trilling-meters op de woningen en panden. Dit is een belangrijk hulpmiddel om schade voorkomen. Deze woningen en panden worden namelijk continu gemonitord op trilling waarden, en als deze worden overschreden wordt daar direct actie ondernomen.