Resultaat damwandproef positief

Van 1 tot en met 12 mei vond in het projectgebied op twee locaties een proef plaats met het in de grond brengen van damwanden. Deze proef is onderdeel van de voorbereidingen op de uitvoering van de dijkversterking. Met de proef wilden we meer te weten komen over hoeveel trillingen en geluid er vrijkomt bij het trillend of drukkend aanbrengen van de damwanden. Dit is belangrijke informatie om tijdens de toekomstige uitvoering zoveel mogelijk hinder voor de omgeving en schade aan huizen te voorkomen. Ook wilden we te weten komen of we op grote diepte de damwanden onbeschadigd in de zware grondlagen kunnen aanbrengen. Na afloop van de proef zijn de damwanden weer verwijderd. Inmiddels zijn de resultaten van de proef bekend.

Resultaten

De uitvoering van de damwandproef is in mei zeer soepel verlopen. We liepen niet tegen onverwachtse hindernissen aan. Inmiddels zijn ook de resultaten van de proef bekend en deze zijn positief: wat we in theorie hadden verwacht, is in de praktijk ook zo gebleken. Er waren twee proeflocaties gekozen, in Oijen en bij Dieden. Bodemonderzoek toonde namelijk eerder aan dat op beide locaties vergelijkbare harde grondlagen aanwezig zijn, zoals deze ook aanwezig zijn bij de dijk waar de damwanden uiteindelijk moeten komen. We kunnen dus wel zeggen dat de proef geslaagd is en we kunnen nu verder met de voorbereidingen voor de uitvoering. De volgende stap is dat we de huidige kelders en funderingen langs de dijk verder gaan onderzoeken. Dijkbewoners en grondeigenaren langs de dijk hebben onlangs een persoonlijk brief ontvangen om de meest actuele informatie over de kelders en funderingen aan ons door te geven. Hier hebben we al veel reacties op gehad. Op basis van deze informatie kunnen we nog beter bepalen hoe we de damwanden in de toekomst gaan plaatsen om zoveel mogelijk hinder voor de omgeving en schade aan huizen te voorkomen.

Dijkversterking met damwanden

Om de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot de sluis bij Lith te versterken zijn op een groot deel van de dijk, circa 17,5 km van de ruim 26 km te versterken dijk, in de grond damwanden ook wel schermen genoemd nodig. Het in de grond brengen van de damwanden is een zorgvuldig werk dat we zo goed mogelijk voorbereiden. De proef met het aanbrengen van de damwanden maakt onderdeel uit van de voorbereidingen. De voorbereidingen vinden plaats om na de terinzagelegging, de eventuele verwerking van zienswijzen, de officiële besluiten en definitieve vergunningen snel te kunnen starten met de uitvoering.

Met de damwanden maken we de dijk sterker of we voorkomen dat er water onder de dijk door kan stromen en er zand meevoert, of het is een combinatie van beide. Dit alles om de dijk veiliger te maken als bescherming tegen het hoge Maaswater vanwege het veranderende klimaat.