Proef aanbrengen damwanden

Van 1 tot en met 12 mei vindt tijdens werkdagen in het projectgebied op twee locaties een proef plaats met het in de grond brengen van damwanden. Van maandag 24 tot en met woensdag 26 april zijn er al voorbereidende werkzaamheden, zoals het klaar maken van de locaties en het vervoer van de machines ernaartoe. Na afloop van de proef zijn de damwanden weer verwijderd.

Tijdens de werkzaamheden zijn er inloopmiddagen op dinsdag 2 mei bij ’t Hart van Oijen in Oijen en dinsdag 9 mei in Acropolis in Megen van 14.00 – 16.00 uur om vragen over de proef met de damwanden te beantwoorden.

Waarom een proef met damwanden?

De proef is onderdeel van de voorbereidingen op de uitvoering van de dijkversterking. Met de proef willen we precies weten hoeveel trillingen en geluid er vrijkomen bij het trillend of drukkend aanbrengen van de damwanden. Dit is belangrijke informatie om tijdens de toekomstige uitvoering zoveel mogelijk hinder voor de omgeving en schade aan huizen te voorkomen. Ook willen we weten of we op grote diepte de damwanden onbeschadigd in de zware grondlagen kunnen aanbrengen of dat er daarvoor extra maatregelen nodig zijn.

Waar zijn de proeflocaties?

Er zijn twee proeflocaties. De eerste is aan de rivierzijde naast de Oijense Benedendijk in Oijen ter hoogte van de RWZI van waterschap Aa en Maas. Daar wordt een damwand zowel in de grond getrild als gedrukt. Deze locatie is ter plaatse van het kleidepot van Wetering.

De tweede locatie ligt verder van de dijk in de uiterwaard ter hoogte van Huis te Dieden, Maasdijk 81 in Dieden. Hier brengen we een damwand alleen trillend aan.

De damwanden gaan 15 meter de grond in. De breedte van de damwanden is respectievelijk 28 meter (Oijen) en 13 meter (uiterwaard bij Dieden).  We brengen de damwanden in delen aan.

Bodemonderzoek toont aan dat op beide locaties vergelijkbare harde grondlagen aanwezig zijn, zoals deze ook aanwezig zijn bij de dijk waar de damwanden uiteindelijk moeten komen.

Beide locaties bevinden zich op grond van Natuurmonumenten.

Wie voeren de proef uit?

Aannemer Boskalis organiseert de proef met het in de grond brengen van de damwanden. Daarvoor werkt Boskalis samen met de bedrijven Sterk BV en Hanselman/Socotec. Sterk is een nieuwe partij in project Meanderende Maas en is gespecialiseerd in het in de grond brengen van damwanden. Het bedrijf is geselecteerd om net als Boskalis al tijdens fase van de planuitwerking mee te denken over de uitvoering van de werkzaamheden. Sterk heeft veel ervaring met kleine én grote dijkversterkingsprojecten. Met veel aandacht voor duurzaamheid en het ontzien van de omgeving.

Hanselman/Socotec is sinds februari van dit jaar al betrokken bij project Meanderende Maas en voert de hoogtemetingen bij circa 110 gebouwen in het projectgebied uit. Die metingen doen we om te weten te komen of de hoogte van de gebouwen verandert in hoogte waarbij er nog geen werkzaamheden plaatsvinden.

Inloopmiddagen op dinsdag 2 mei en dinsdag 9 mei

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u naar aanleiding van het zien en horen van de werkzaamheden vragen heeft over de werkzaamheden of waar de damwanden straks komen. Daarom organiseren wij twee inloopmiddagen tijdens de werkzaamheden. U bent van harte welkom tijdens de inloopmiddagen op:

  • Dinsdag 2 mei: 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: ’t Hart van Oijen, Kloosterstraat 1 in Oijen.
  • Dinsdag 9 mei: 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Acropolis, Broeder Everardusplein 1 in Megen.

Aanwezig zijn medewerkers van projectorganisatie Meanderende Maas om al uw vragen te beantwoorden. Daaronder medewerkers van Boskalis, Sterk BV en Hanselman/Socotec.

U bent van harte welkom. Bent u verhinderd, neem dan met vragen contact op via omgevingsmanager Dick Schreuders van Boskalis (dick.schreuders@boskalis.com) of omgevingsmanager Peter Rutten van waterschap Aa en Maas (prutten@aaenmaas.nl).

Heeft u nu al vragen, neem dan contact op met omgevingsmanager Peter Rutten via prutten@aaenmaas.nl.

Dijkversterking met damwanden

Om de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot de sluis bij Lith te versterken zijn op een groot deel van de dijk, circa 17,5 km van de ruim 26 km te versterken dijk, in de grond damwanden ook wel schermen genoemd nodig. Het in de grond brengen van de damwanden is een zorgvuldig werk dat we zo goed mogelijk voorbereiden. De proef met het aanbrengen van de damwanden maakt onderdeel uit van de voorbereidingen. De voorbereidingen vinden plaats om na de terinzagelegging, de eventuele verwerking van zienswijzen, de officiële besluiten en definitieve vergunningen snel te kunnen starten met de uitvoering.

Met de damwanden maken we de dijk sterker of we voorkomen dat er water onder de dijk door kan stromen en er zand meevoert, of het is een combinatie van beide. Dit alles om de dijk veiliger te maken als bescherming tegen het hoge Maaswater vanwege het veranderende klimaat.