Handtekeningen onder samenwerkingsovereenkomst met Boskalis

Woensdag 21 juli hebben Mario Jacobs, namens waterschap Aa en Maas en Maar van Oord namens Boskalis Nederland op de dijk bij Megen de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst Meanderende Maas. Partijen gaan als een team en in contact met de partnerorganisaties en omgeving het voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp en de besluiten, vergunningen en realisatie voorbereiden. Als alles voorspoedig verloopt start de realisatie medio 2023.

Mario Jacobs, dijkgraaf waterschap Aa en Maas en voorzitter stuurgroep project Meanderende Maas: ‘Het hoogwater van deze week bevestigt het belang van project Meanderende Maas om met het versterken van de dijk in combinatie met ruimte voor de rivier te werken aan de veiligheid. Het water kwam spannend dichtbij. De situatie was goed beheersbaar, maar wij bereiden ons voor op onvoorstelbare omstandigheden in de toekomst vanwege de klimaatverandering. In project Meanderende Maas benutten we daarbij de kansen die de benodigde maatregelen bieden om het gebied nog mooier en economisch sterker te maken.’

Waterschap Aa en Maas opdrachtgever voor Boskalis

Waterschap Aa en Maas is de opdracht gevende partij voor Boskalis. Het waterschap doet dat mede namens de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de gemeente Oss. In project Meanderende Maas werken we ook samen met de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Boskalis Nederland

Maar van Oord, directeur Boskalis Nederland B.V.: ‘Wij voeren als Boskalis Nederland onze projecten vooral zelf uit. Al onze opgedane kennis, kunde en ervaring leveren wij in de volgende fase van de planuitwerking van project Meanderende Maas. We gaan het samen doen.’

De komende jaren werken Boskalis en Royal HaskoningDHV samen met de projectorganisatie van Meanderende Maas aan de planuitwerking voor het project Meanderende Maas. Tijdens de planuitwerking zijn beide partijen gezamenlijk bezig aan het ontwerp en de voorbereiding van de realisatie. Door integrale samenwerking leveren Boskalis en Royal HaskoningDHV een actieve bijdrage aan de besluitvorming, planologie, afstemming met de omgeving en verwerving van gronden.

Twee-fasen contract

De gesloten samenwerkingsovereenkomst gaat over de adviesdiensten in de fase van de planuitwerking (fase 1). Sinds de definitieve gunning van de opdracht op 17 mei jl. is er door de betrokken partijen hard gewerkt om de samenwerking goed te organiseren. Alle kennis is uitgewisseld, het projectgebied is op de fiets verkend en afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.

Als aan de randvoorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan volgt in 2023 de opdracht voor de realisatie van het werk (fase 2).

Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de ruim 26 km lange Maasdijk aan de Brabantse zijde van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Om 270.000 bewoners, bedrijven en infrastructuur achter de dijk tot in Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen hoog water.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Meanderende Maas maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), Programma Aanpak Grote Wateren, de Kader Richtlijn Water en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.