Slim samenwerken voor het mooiste resultaat

Natuurmonumenten is een belangrijke grondeigenaar in het projectgebied van de Meanderende Maas. En bovendien heeft de organisatie flinke ambities om nieuwe natuur te creëren, te ontwikkelen, te beheren en te beschermen. Daarom is Natuurmomenten lid van de Stuurgroep van Meanderende Maas. Lars Koreman is als provinciaal ambassadeur Noord-Brabant en Limburg van Natuurmonumenten hun vertegenwoordiger. “De opgave voor waterveiligheid in samenhang met de kansen voor natuur en recreatie bekijken, biedt prachtige kansen.”

Goede voorbeelden

“Helemaal nieuw is deze manier van nauw samenwerken niet”, zegt Koreman. “Goede voorbeelden zijn onder andere te zien in het project Grensmaas Limburg waar hoogwaterbescherming en nieuwe natuur ook hand in hand gingen. En binnen het projectgebied van de Meanderende Maas zijn we partners in de herinrichting Demen-Dieden. Daar lopen we qua planning voorop dus je kunt dit zien als een soort pilot. Alle kennis die we hier opdoen, komt het grotere project ten goede.”

Driedubbel duurzaam

Waar in Limburg de kosten grotendeels gedekt konden worden uit de winning van grind, gebeurt dat in Demen-Dieden op veel kleinere schaal door de verkoop van klei aan marktpartijen zoals Rodruza en De Rijswaard. De steenfabrieken maken van de klei bijvoorbeeld gevelstenen en bestratings-materiaal. Een flink deel van de klei blijft echter in het gebied waar het wordt gebruikt voor de versteviging en ophoging van de dijken zelf. “Zo voorzien we 100% in onze eigen behoefte en krijgt de klei op dezelfde locatie een nieuwe functie, wordt er niets van de grondstof verspild én levert het opbrengsten die ingezet worden voor natuurverbetering. Ook de beperking van het grondverzet -omdat er ‘werk met werk kan worden gemaakt’- leidt tot besparingen en minder milieubelasting. Driedubbel duurzaam dus”, legt Koreman uit.

Kwaliteitsimpuls

Het is nog niet duidelijk of de klei-opbrengst in de rest van het projectgebied Meanderende Maas ook zo’n belangrijke rol kan spelen. Maar de samenwerking werpt sowieso vruchten af, daar is de provinciaal ambassadeur van overtuigd. “Het is logisch dat we met alle partijen de krachten bundelen zodat je ieders ambities in samenhang kunt bekijken. De open processen en goede projectcoördinatie zorgen ervoor dat we in de Stuurgroep weloverwogen keuzes kunnen maken. We zetten in op een kwaliteitsimpuls voor de lange termijn. Want als het project straks is afgerond, hebben we als gebiedsbeheerder natuurlijk nog steeds onze verantwoordelijkheid. We gaan ervoor dat het rondom de Maas niet alleen veiliger wordt, maar ook nóg mooier.”