Sterke Maasdijk van Ravenstein tot Lith

Project Meanderende Maas gaat de ruim 26 km lange Maasdijk aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden
aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Zo zijn we samen met de omgeving gekomen tot één plan voor het gebied. Met oog voor de bestaande kwaliteiten.

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas uit te mogen voeren, is een aantal formele besluiten van diverse overheden, zogenoemde bevoegde gezagen, nodig. Deze besluiten zijn door de bevoegde gezagen nu in ontwerp vastgesteld. Voordat de definitieve vaststelling plaatsvindt kunt u van 17 augustus tot en met 27 september 2023 een reactie/zienswijze op de ontwerp besluiten geven. Uw zienswijze betrekken de beslissers bij het komen tot definitieve besluiten.

De provincie Noord-Brabant coördineert in overleg met de provincie Gelderland de procedure, waaronder de terinzagelegging. Zij zorgen ervoor dat de relevante bevoegde gezagen uw zienswijze beoordelen en beantwoorden. 

Bekijk alle informatie en de definitieve plannen op www.meanderendemaas.nl/terinzage

Informatie dijktafels mei 2022

De informatie over het definitief ontwerp die u voorafgaand aan de dijktafels van mei 2022 op de website werd aangeboden, kunt u op deze pagina terugzien.

Informatie dijktafels januari/februari 2021

De informatie over het voorlopig ontwerp die u voorafgaand aan de dijktafels van januari/februari 2021 op de website werd aangeboden, kunt u op deze pagina terugzien.