Meanderende Maas: veilig, mooi en economisch sterker

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot aan de sluis bij Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Waarom dit project?

Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith aan te passen. Om 270.000 bewoners en bedrijven achter de Brabantse dijk en wijde omgeving, inclusief Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen overstroming bij hoog water in de Maas.

Projectgebied

Planning*

 • 2018
  Onderzoek afgerond
 • 2020
  Verkenning afgerond
 • 2022
  Planuitwerking afgerond
 • 2023
  Start uitvoering
 • 2025
  Werk aan dijk gereed
 • 2028
  Werkzaamheden hele project afgerond
 • *Planning is onder voorbehoud

Resultaat Verkenning

In de Verkenning creëerden de tien organisaties het plan op hoofdlijnen, het Voorkeursalternatief Meanderende Maas. Tal van bewoners, ondernemers en betrokkenen dachten hierin mee met het projectteam. Er is veel draagvlak voor de maatregelen die in 2025 gereed moeten zijn. De samenwerkende overheden en Natuurmonumenten willen de maatregelen gaan realiseren en hebben daar ook budget voor beschikbaar.

De maatregelen uit het voorkeursalternatief maken deel uit van de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas, het toekomstbeeld voor de regio tot 2050. Deze structuurvisie van de provincies Noord-Brabant en Gelderland geeft de richting aan voor de na te streven doelen in het gebied van de Meanderende Maas. Het besluit tot vaststelling van de structuurvisie verwachten we eind juni/begin juli 2020.

In de Milieueffectrapportage (februari 2020) behorend bij de structuurvisie is onderzocht wat de mogelijke effecten van de maatregelen zijn op het milieu. Op onder meer water, natuur, woon- en leefomgeving en landschap. Er staat ook in welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten te verkleinen, te voorkomen of te compenseren.

Voorkeursalternatief Meanderende Maas

Benieuwd naar de maatregelen uit het Voorkeursalternatief Meanderende Maas? Kijk op de interactieve kaart waarin de maatregelen voor de dijk, rivier met uiterwaarden en gebiedsontwikkeling zijn opgenomen. Of bekijk het filmpje waarin we een impressie geven van hoe het gebied er uit gaat zien.

Meer informatie is te lezen in de volgende documenten:

Array

Structuurvisie Meanderende Maas en milieueffectrapportage