Het project - Meanderende maas

De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op  beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith. Het gebied voldoet dan aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, die sinds 2017 van kracht zijn. Met de versterking van de 25 km lange dijk tussen Ravenstein en Lith, in combinatie met verruiming van de Maas, worden in de toekomst zo’n 270.000 mensen beschermd tegen overstromingen. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

We vinden het erg belangrijk om in deze eerste fase intensief in gesprek te gaan met belanghebbenden, bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere partijen. Als we met hen hebben gesproken, ideeën hebben opgehaald en uitgebreid onderzoek hebben gedaan, wordt het plan verder uitgewerkt. Dit plan moet in 2020 afgerond zijn. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt. Naar verwachting start de uitvoering in 2023 en zijn de werkzaamheden afgerond in 2028.

Wil je meepraten en meedenken? Kijk dan hier om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Planning

 • 2018
  Start werkplaatsen
 • 2020
  Verkenning afgerond
 • 2022
  Planuitwerking afgerond
 • 2023
  Start uitvoering
 • 2028
  Werkzaamheden afgerond
 •  
    
 • *Planning is onder voorbehoud

Nieuwe veiligheidsnormen

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Om tijdig te voldoen aan de veiligheidsnorm moet er nog veel gebeuren. Sommige dijken hebben prioriteit en worden als eerste onderzocht en versterkt. Dat is ook het geval bij de Maasdijk in Oss, tussen Ravenstein en Lith. De Maasdijk hier beschermt de inwoners en bedrijven van Oss én ook ’s-Hertogenbosch en omgeving tegen ernstige overstroming.