Dijktafels over definitief ontwerp

Op 11, 17 en 19 mei organiseren we weer dijktafels. Deze keer gaan we in gesprek met dijkbewoners over het definitieve ontwerp van de dijk. De dijktafels organiseren wij speciaal voor de bewoners langs de Brabantse zijde van de Maasdijk tussen Ravenstein en de sluis bij Lith. In 2019 en 2021 zijn we ook in gesprek gegaan met de dijkbewoners, over de ideeën en ontwerpen die destijds opgesteld waren. Inmiddels zijn de ontwerpen doorontwikkeld en zijn er verbeteringen in aangebracht. Dijkbewoners hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen per brief.

Presentatie

We starten de dijktafels met een korte presentatie over de stappen die we hebben doorlopen om tot het ontwerp voor de dijkversterking te komen om het gebied in combinatie met rivierverruiming, te beschermen tegen hoogwater. Bij de selectie van aannemer Boskalis is gelet op goede ideeën om de maatregelen in het voorlopig ontwerp van april 2021 te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, minder hinder voor de omwonenden en het beperken van risico’s tijdens de uitvoering. Meer over deze verbeteringen leest u in een eerder verschenen artikel. Tijdens de presentatie geven we een toelichting op het definitief ontwerp voor de dijk zoals dat er nu is, inclusief de verbeteringen.

In gesprek

Na de presentatie gaan we in kleinere groepen uiteen om in gesprek te gaan over het definitieve ontwerp specifiek op het adres van de dijkbewoner. Zo krijgen ze duidelijkheid over hoe het staat met de hoogte en breedte van de dijk en welke maatregelen nodig zijn. Leden van projectteam Meanderende Maas zijn aanwezig om de toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Informatie vooraf

Vanaf vrijdag 6 mei staat op www.meanderendemaas.nl/dijk meer informatie over het ontwerp voor de dijk. Zo kunnen dijkbewoners zich alvast voorbereiden op de dijktafels. Deze informatie bestaat uit:

  • Verbeelding van de dijk met kaart en tekeningen;
  • Informatie over hoe het ontwerp van de dijk tot stand komt;
  • Veel gestelde vragen en antwoorden over de dijkversterking.