Samen optrekken voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit

Project Meanderende Maas is voor Rijkswaterstaat een uitgelezen kans om ‘mee te liften’ en zo ook de natuurdoelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) te realiseren. De samenwerking zet echt zoden aan de dijk. Daarom een interview met eco-engineer Tom Violier van Rijkswaterstaat en Bert Flach, disciplineleider rivier binnen Meanderende Maas. Zij trokken de afgelopen tijd nauw samen op om de KRW-richtlijnen goed in de ontwerpen te integreren.

Lees het volledige artikel