Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2030: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas uit te mogen voeren, is een aantal formele besluiten en vergunningen van diverse overheden nodig. Vorig jaar lagen de ontwerpbesluiten ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord en hebben geleid tot gedeeltelijke wijzigingen in de plannen. Nu zijn de besluiten vastgesteld en liggen ter inzage van donderdag 23 mei tot en met donderdag 4 juli 2024.  Op www.meanderendemaas.nl/terinzage zijn alle stukken in te zien. 

Bekijk de interactieve kaart van het ontwerp

Blijf op de hoogte over de voortgang via deze projectwebsite, digitale nieuwsbrief (aanmelden onderaan deze pagina) of social media.

Lees meer over het project

Projectgebied