Bekijk de interactieve maatregelenkaart

Inwoners van het projectgebied en mensen die er werken en recreëren hebben tijdens werkplaatsen, informatiebijeenkomsten, inloopmomenten, dijktafels en keukentafelgesprekken hun ideeën, zorgen en wensen over het project met ons gedeeld. De reacties uit deze gesprekken hebben we met onze eigen onderzoeksinzichten verwerkt in één plan op hoofdlijnen: het voorkeursalternatief. Benieuwd? De maatregelen voor de dijk, rivier, uiterwaarden en het verdere gebied hebben we op een interactieve kaart gezet.

De Meanderende Maas

De projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op  beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. 

 
 

Lees meer

Projectgebied