Informatie voorlopig ontwerp van de dijk

Op deze pagina staat alle informatie over het ontwerp van de dijk zoals deze in het voorlopig ontwerp is uitgewerkt. Deze informatie is van januari 2021. Destijds zijn er verschillende dijktafels georganiseerd. Op de pagina www.meanderendemaas.nl/dijk staat alle informatie over het definitieve ontwerp van de dijk van mei 2022. 

Sterke Maasdijk van Ravenstein tot Lith

Project Meanderende Maas gaat de ruim 26 km lange Maasdijk aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Hieronder geven we uitgebreide informatie over het onderdeel dijkversterking van het project Meanderende Maas.

Wat kan er mis gaan en hoe lossen we het op?

Project Meanderende Maas is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In de video vertelt omgevingsmanager Peter Rutten over het waarom van de dijkversterking Ravenstein – Lith en welke oplossingen er zijn.

Dijkontwerpen (voorlopig ontwerp)

Van 25 januari tot en met 11 februari 2021 organiseerden wij digitale dijktafels over het voorlopig ontwerp van de dijk. De digitale dijktafels waren speciaal voor de bewoners en eigenaren van gronden langs de Brabantse zijde van de Maasdijk tussen Ravenstein en de sluis bij Lith.

Wij hebben voor deze dijktafels de ruim 25 kilometer lange Maasdijk aan de Brabantse zijde verdeeld in zeven gebieden. Op onderstaand kaartje zijn de zeven gebieden aangegeven.

Hoe lees ik het kaarmaterial?

Onderstaand staat alle informatie over het dijkontwerp van het betreffende gebied. Deze informatie bestaat uit verschillende kaarten en tekeningen. In onderstaande video leggen wij in een voorbeeld uit wat u op de kaarten ziet.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere handige documenten om door het lezen van:

Bent u bewoner of eigenaar van gronden langs de Brabantse Maasdijk tussen Ravenstein en de sluis bij Lith en heeft u vragen? Stuur gerust een e-mail naar omgevingsmanager Peter Rutten prutten@aaenmaas.nl.

Lithoijen en Benedendijk Lithoijen

Bekijk het kaartmateriaal en meer informatie door onderstaand te klikken op het traject waarin u geïnteresseerd bent.

Oijense Beneden- en Bovendijk

Macharen

Bekijk het kaartmateriaal en meer informatie door onderstaand te klikken op het traject waarin u geïnteresseerd bent.

Megen

Bekijk het kaartmateriaal en meer informatie door onderstaand te klikken op het traject waarin u geïnteresseerd bent.

Haren

Bekijk het kaartmateriaal en meer informatie door onderstaand te klikken op het traject waarin u geïnteresseerd bent.

Demen – Dieden

Bekijk het kaartmateriaal en meer informatie door onderstaand te klikken op het traject waarin u geïnteresseerd bent.

Ravenstein - Neerlangel

Bekijk het kaartmateriaal en meer informatie door onderstaand te klikken op het traject waarin u geïnteresseerd bent.