Ongekend hoogwater in zomer

De waterstand in de Maas bereikte in ons projectgebied op maandag 19 juli de hoogste stand. Een ongekend hoogwater voor in de zomer. Gelukkig heeft het hoogwater nergens voor grote problemen gezorgd. De fotocarrousel biedt een impressie van het hoogwater in projectgebied Meanderende Maas.

Dijkwachten

De dijken hebben 24 uur per dag onder controle gestaan van vrijwillige goed opgeleide dijkwachten. Samen met omwonenden is alles in de gaten gehouden. De coördinatie bij waterschap Aa en Maas was in handen van omgevingsmanager Peter Rutten. Tim Smit, ook omgevingsmanager van project Meanderende Maas heeft vele kilometers dijk gecontroleerd tijdens het hoogwater van de afgelopen week.

Peter Rutten: ‘Ondanks dat het vrijdagmiddag was, én vakantietijd, hebben we gelukkig de dijkposten kunnen bezetten met mensen die de cursus dijkwacht hebben gevolgd. Een hele puzzel, maar hartverwarmend hoe door de bereidwilligheid en saamhorigheid het ons toch is gelukt.‘

Nazorg

Komende weken zijn de waterschappen nog wel druk bezig met de nazorg van het hoogwater. Bijvoorbeeld met het controleren van de dijk op de gevolgen van het hoogwater en het afvoeren van drijfvuil. De waterschappen inventariseren hoeveel afval er in de uiterwaarden ligt en laten dat verwijderen. Het advies aan bewoners is, in verband met hun veiligheid, het afval niet zelf te gaan verwijderen.

Belang project

Het hoogwater benadrukt het belang van het project, de dijk veiliger maken en de Maas meer ruimte geven. Komende tijd gaan we samen met aannemer Boskalis het voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp.