Hoogtemetingen voor start werkzaamheden

Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats van de werkzaamheden voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van project Meanderende Maas. Als alles voorspoedig verloopt, starten de eerste werkzaamheden in het najaar van 2023. Vooraf laten wij verschillende metingen doen om zoveel mogelijk te weten over de huizen en gebouwen dichtbij de werkzaamheden. De opgedane kennis gebruiken wij bij de voorbereiding van de werkzaamheden.

Binnenkort starten we met hoogtemetingen bij circa 110 gebouwen. Dat doen we om te weten te komen of gebouwen in hoogte veranderen, zonder dat er werkzaamheden plaatsvinden. In dit artikel leggen wij uit wat hoogtemetingen zijn en wie dat gaat doen.

Wie gaat de hoogtemetingen doen?

Hanselman heeft van Boskalis namens projectorganisatie Meanderende Maas opdracht de hoogtemetingen te gaan doen. De gebruikers van de huizen en gebouwen waar het om gaat, zijn per brief geïnformeerd.

Wat is een hoogtemeting?

Met een hoogtemeting is de precieze hoogte van een pand ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) te bepalen. Door de meting komend jaar nog drie keer, dus elk seizoen te herhalen, zijn veranderingen in de hoogte van het pand te bepalen, zonder dat er werkzaamheden plaatsvinden.

Het resultaat van de vier metingen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden noemen we de nulmeting. Deze nulmeting verspreid over het komende jaar geeft inzicht in wat de ‘natuurlijke zetting’ oftewel verandering in hoogte van de panden is na een jaar. Ook kunnen wij zo eventuele kritische locaties vaststellen om rekening mee te houden bij de uitvoeringswerkzaamheden.

Om de ‘natuurlijke zetting’ van gebouwen in projectgebied Meanderende Maas te weten te komen, laten we komend jaar bij circa 110 panden hoogtemetingen doen. De gekozen panden gaan een goed beeld geven van de natuurlijke zetting van de panden in het projectgebied. Gezien de samenstelling van de bodem, meestal zand, verwachten wij minimale veranderingen. Anders dan bijvoorbeeld in een veengebied.

Tijdens en na afronding van de werkzaamheden van het project laten we de metingen nogmaals uitvoeren. Zo kunnen we precies zien of er een verandering plaats heeft gevonden ten opzichte van de nulmeting.

Om de hoogtemeting te kunnen doen, brengt Hanselman bij voorkeur bij de hoeken van de panden op 0 tot 25 cm van de grond een aantal meetboutjes aan (zie foto). Dit zijn kleine ijzeren staafjes met een doorsnede van 8 mm.  De meetboutjes komen in het metselwerk of beton, bij voorkeur in een voeg. Na afloop van de werkzaamheden kunnen de meetboutjes blijven zitten. Zo kunnen we tot vijf jaar na afronding van de werkzaamheden nog laten meten, indien er een vermoeden is van verandering.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Uit de hoogtemetingen zal blijken welke panden gevoelig zijn voor veranderingen. Projectorganisatie Meanderende Maas zal daarmee rekening houden bij de voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden. Doel is zo min mogelijk hinder en schade te veroorzaken tijdens de uitvoering.

Vragen over de hoogtemetingen

Heeft u vragen over de opdracht aan Hanselman, stuur een e-mail naar omgevingsmanager Dick Schreuders dick.schreuders@boskalis.com.

Overige te verwachten metingen en bouwkundige opnamen

De waterschappen Aa en Maas en Rivierenland voeren doorlopend metingen uit naar de stand van het grondwater, we noemen dat het grondwaterpeil of de grondwaterstand. De resultaten van de peilbuizen van waterschap Aa en Maas zijn te bekijken op de website van het waterschap .

Kort voor de start van de uitvoering laten we bij alle huizen en gebouwen een bouwkundige opname doen om de bouwkundige staat van het pand vast te leggen. Als alles voorspoedig verloopt, zal dat in het najaar van 2023 plaatsvinden. Betrokkenen krijgen daarover tijdig bericht.