Balanceren tussen belangen

Waterschap Aa en Maas heeft in Brabant zo’n 170 kilometer aan dijken onder beheer en speelt dan ook een belangrijke rol in het project Meanderende Maas. Dat richt zich op verbetering van de dijk aan de Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith, ruimte voor de rivier en gebiedsontwikkeling. Peter van Dijk is bestuurder bij Waterschap Aa en Maas. Met dijkversterking en rivierverruiming in zijn portefeuille is hij één van de kartrekkers van het project: “Meanderende Maas richt zich op waterveiligheid voor beide kanten van de Maas waarbij meteen gekeken wordt naar kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie. Dat brengt een grote diversiteit aan partijen en belangen met zich mee. Daar de juiste balans in vinden is de uitdaging!”

Ruimte voor uitzonderingen
Peter van Dijk combineert zijn rol als bestuurder met het ondernemerschap. Hij geeft gespecialiseerd advies in de teelt van blauwe bessen en werkt in projecten om de nutriëntenkringloop sluitend te maken. “Hierdoor kan ik me goed inleven in de dagelijkse praktijk van ondernemers in het buitengebied. Iets wat ik erg belangrijk vind, want als bestuurder is het zaak dat je een ‘open mind’ houdt voor individuele gevallen en soms durft te kiezen voor creatieve maatwerkoplossingen. In het project Meanderende Maas moeten we straks uiteraard uitkomen op duidelijke, algemene richtlijnen. Maar liefst wel zo dat we ruimte kunnen bieden aan uitzonderingen die het gebied zo uniek maken”, vindt Van Dijk.

Belangen overzien
“Mijn achternaam verraadt dat er al in de historie een link was tussen mijn familie en dijken”, zegt Van Dijk grappend. Serieuzer vervolgt hij: “Het gebied rond de Maas gaat me echt aan het hart. Het heeft prachtige natuurwaarden zoals bijzondere boom- en diersoorten. Heel goed dus dat in dit project, naast waterveiligheid, rekening gehouden wordt met natuur en recreatie. Het is mijn taak het totale speelveld van belangen te overzien en samen met mijn team op de juiste beleidskeuzes aan te sturen. Daarvoor moet je natuurlijk goed je oor te luister leggen bij bewoners en andere belanghebbenden. Voor hen gaat het vaak letterlijk om hun achtertuin en uitzicht; de belangrijkste vijftig meter ter wereld!” Toch is de bestuurder niet bang om een knoop door te hakken waar dat nodig is: “Soms is een maatregel onoverkomelijk, dan moet je daar zo snel mogelijk duidelijk over durven zijn.”

Missie geslaagd
Wanneer is de missie van de Meanderende Maas voor Van Dijk geslaagd? “Als je na afloop nauwelijks ziet dat het project op de directe omgeving van de dijk heeft ingegrepen om de waterveiligheid te garanderen. Een soort ‘zoek de verschillen’. Dus wel veiliger, maar met behoud van de vertrouwde elementen die dit Maasgebied zo spannend maken.”