Archeologisch onderzoek in uiterwaarden Maasbommel en Megen

Komende maand vindt archeologisch onderzoek plaats in de uiterwaarden van Maasbommel en Megen. Het bureau RAAP voert de onderzoeken uit. Dit is in opdracht van projectorganisatie Meanderende Maas. We hopen eind mei klaar te zijn met het veldwerk.

Wat gaan we doen?

Met een graafmachine maken we lange sleuven in het landschap. We nemen monsters, beschrijven de opbouw van de bodem en bepalen de ouderdom van de bodemlagen. Op basis van die informatie gaan we met de instanties als provincie, gemeente, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in gesprek over een vervolgaanpak.

Megen

Bij Megen maken we proefsleuven over een lange strook om beter inzicht te krijgen in de geschiedenis van het landschap: Hoe heeft het er vroeger bij gelegen? Is het landschap gedurende langere tijd onaangeroerd geweest door de rivier, of is het steeds opnieuw weggespoeld en weer aangeslibd? In dat laatste geval konden mensen er niet wonen.

Dit onderzoek is aanvullend op het booronderzoek dat we de afgelopen maanden hebben gedaan.

Maasbommel

Bij Maasbommel doen we vooral onderzoek op plekken waarvan we soms weten, of vermoeden dat er mensen hebben gewoond, of dat daar bijvoorbeeld een sluis of brug is geweest. We willen kijken of er nog resten van te vinden zijn, hoe oud die zijn en of ze de moeite van het behouden in de grond (plan aanpassen) of opgraven waard zijn.

Waarom archeologisch onderzoek?

Het hele gebied van Meanderende Maas is al eeuwen, zelfs duizenden jaren, bewoond. Door de dynamiek van de rivier met als gevolg de steeds verleggende geulen, is veel van die oude bewoning in het uiterwaardengebied uitgewist of veilig begraven onder hele dikke lagen afgezette grond.

Waar dat niet zo is, willen we de resten van bewoning graag beschermen. Door het veilig in de grond te laten, of als laten liggen geen optie is, een opgraving te doen en zo meer te leren over ons verleden.