Archeologisch onderzoek uiterwaarden

Op verschillende plaatsen in de uiterwaarden in het projectgebied van Meanderende Maas gaat archeologisch onderzoek plaatsvinden. Met het onderzoek willen we goed inzicht krijgen in de geschiedenis en de locaties waar mogelijk archeologische vondsten te vinden zijn. De eigenaren of pachters van de betreffende gronden zijn gevraagd om toestemming te geven om hun grond te betreden. Het onderzoek start in augustus 2021 en duurt een half jaar.

We gaan in elk geval archeologisch onderzoek doen in de gebieden waar -naar verwachting- gegraven gaat worden voor de rivierverruiming. Soms willen we ook een aantal boringen zetten in een stuk grond dat geen onderdeel uitmaakt van ons plan. Dat helpt ons om een goed overzicht te krijgen van het totale gebied. Het onderzoek gebeurt in de vorm van handboringen.

Medewerkers van bureau RAAP voeren het onderzoek uit in opdracht van projectorganisatie Meanderende Maas.