Bekijk de interactieve kaart

In de nieuwe interactieve kaart ziet u de maatregelen uit het definitief ontwerp Meanderende Maas voor de:

  • Dijkversterking van de ruim 26 km lange Maasdijk van Ravenstein tot Lith. De dijk aan de Gelderse zijde is veilig.
  • Rivierverruiming aan de Gelderse én Brabantse zijde.
  • Gebiedsontwikkeling om het gebied nog mooier en economisch sterker te maken door natuurontwikkeling, uitbreiding recreatieve en toeristische routes en een betere toegang tot de haven van Oss.

De beelden in de interactieve kaart geven een indruk van de toekomstige situatie na de uitvoering van de maatregelen uit het volledige definitief ontwerp. Een groot aantal maatregelen gaat Meanderende Maas uitvoeren. Welke dat zijn en wanneer die gereed zijn ziet u onder ‘Uitvoering’. De overige maatregelen vallen onder zelfrealisatie door Natuurmonumenten of als de gronden in goed overleg zijn verworven óf als de grondeigenaar zelf initiatief neemt om dit te realiseren.

Benieuwd naar de maatregelen om 270.000 mensen te beschermen tegen hoogwater en om het gebied nog mooier en economisch sterker te maken? Ga naar de interactieve kaart en neem even de tijd om alles te bekijken.

Ter inzage

Om de maatregelen die behoren bij Meanderende Maas uit te mogen voeren, zijn officiële besluiten van diverse overheden en bestuurders nodig. U kunt van 17 augustus tot en met 27 september 2023 een zienswijze geven op de besluiten die zij van plan zijn te gaan nemen of te geven. Op www.meanderendemaas.nl/terinzage kunt u de stukken bekijken en staat informatie over het geven van een zienswijze. Uw mogelijke zienswijze betrekken de beslissers bij het komen tot definitieve besluiten.

Uitvoering

De start van de uitvoering van de maatregelen van Meanderende Maas is naar verwachting in 2024. De dijk is in 2026 gereed en de afronding van de werkzaamheden van project Meanderende Maas in de uiterwaarden, dus zonder de zelfrealisatiegebieden, in 2029.

Aan de interactieve kaart zijn geen rechten te ontlenen.