Dijktafels voor bewoners en eigenaren aan de dijk drukbezocht

In maart en april hebben wij acht dijktafels georganiseerd. De ruim 400 bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk tussen Ravenstein en Lith waren daarvoor uitgenodigd. De aanwezigen kregen informatie over de mogelijke maatregelen die nodig zijn om de dijk te versterken. Het programma van de drukbezochte dijktafels bestond uit een presentatie én gesprekken in kleine groepen met de betrokkenen. Voor nadere vragen was er op 10 mei nog een inloopbijeenkomst. De dijkversterking maakt onderdeel uit van het project Meanderende Maas.

Presentaties

Elke dijktafel zijn we gestart met een presentatie. Omgevingsmanager Tim Smit vertelde over de aanleiding van het project en de stand van zaken. Technisch manager Fer Kalis gaf een uitgebreide toelichting op wat voor soorten dijken er zijn en wat er mis kan gaan met de dijk. Hij vertelde ook over de verschillende maatregelen die mogelijk zijn om de dijk te versterken en wat onze uitgangspunten zijn bij het maken van keuzes.

Door een combinatie van maatregelen zal de dijk tussen Ravenstein en Lith weer voldoen aan de nieuwe normen die in 2017 in de Waterwet zijn vastgelegd. Bekijk hieronder de presentatie die tijdens de dijktafels is gegeven om up-to-date te zijn over de dijkversterkingsmaatregelen:

Verzamelen aandachtspunten en voorkeuren

Na de presentaties zijn we in kleine groepen met de aanwezigen in gesprek gegaan. Betrokkenen kregen op kaarten te zien welke twee alternatieve oplossingen er voor de dijk zijn (alternatief X en Z). Zo zag men de mogelijke breedte van de dijk en de locaties waar een constructieve oplossing is uitgewerkt. Wilt u weten wat deze termen precies betekenen? Bekijk dan de presentatie.

Tijdens de gesprekken rond de kaart werden in een positieve sfeer kritische vragen beantwoord en aandachtspunten en voorkeuren voor alternatief X of Z verzameld. Veel vragen zijn er gesteld over de toekomst van de bomen op de dijk, het verkeer en bijvoorbeeld de situatie in Ravenstein. Maar ook de wens om uitzicht te kunnen behouden. De bijeengebrachte informatie gebruiken we bij de verdere uitwerking van het plan op hoofdlijnen, het voorkeursalternatief. Het maatwerk per locatie volgt in de volgende fase, de planuitwerking.

Belanghebbenden die na de dijktafels nog vragen hebben, kunnen een e-mail sturen aan omgevingsmanager Peter Rutten: prutten@aaenmaas.nl Hij neemt vervolgens contact met u op.

Vervolg

Op maandag 17  juni organiseren we in Acropolis in Megen een inloopbijeenkomst. Van 16.00 tot 21.00 uur  is iedereen welkom. Voor meer informatie over de inloopbijeenkomst klik hier.

Eind 2019 zal de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de betrokken organisaties bij het project, besluiten over het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief zal via een zogenaamde structuurvisie begin 2020 ter inzage worden gelegd, samen met het milieueffectrapport.

Van 2020 tot 2022 wordt dit plan en daarmee ook de ontwerpen voor de dijk in detail verder uitgewerkt.