Ga terug

Dijktafels voor bewoners en eigenaren aan de dijk drukbezocht

Afgelopen maand hebben wij acht dijktafels georganiseerd. De bewoners en eigenaren van gronden aan de dijk tussen Ravenstein en Lith waren daarvoor uitgenodigd. Zij kregen informatie over de mogelijke maatregelen die nodig zijn om de dijk te versterken. Het programma van de drukbezochte dijktafels bestond uit een presentatie én gesprekken in kleine groepen met de betrokkenen. De dijkversterking maakt onderdeel uit van het project Meanderende Maas.

Presentaties

Elke dijktafel zijn we gestart met een uitgebreide presentatie. Omgevingsmanager Tim Smit vertelde over de aanleiding van het project en de stand van zaken. Technisch manager Fer Kalis gaf een uitgebreide toelichting op wat voor soorten dijken er zijn en wat er mis kan gaan met de dijk. Hij vertelde ook over de verschillende maatregelen die mogelijk zijn om de dijk te versterken en wat onze uitgangspunten zijn bij het maken van keuzes. Door een combinatie van maatregelen zal de dijk tussen Ravenstein en Lith weer voldoen aan de nieuwe normen die in 2017 in de Waterwet zijn vastgelegd. Bekijk hieronder de live presentatie die tijdens de dijktafels is gegeven om up-to-date te zijn over de dijkversterkingsmaatregelen:

Verzamelen aandachtspunten en voorkeuren

Na de presentaties zijn we in kleine groepen met de aanwezigen in gesprek gegaan. Betrokkenen kregen voor het eerst op kaarten te zien wat op hoofdlijnen de benodigde dijkversterking kan gaan betekenen. Op de kaarten waren voor de betreffende locaties de maatregelen uit de kansrijke alternatieven X en Z te beoordelen. Zo zag men de mogelijke breedte van de dijk en de locaties waar mogelijk damwanden, pipingschermen of pipingbermen aangebracht moeten worden. Wilt u weten wat deze termen precies betekenen? Bekijk dan de presentatie. Tijdens de gesprekken rond de kaart werden vragen beantwoord en aandachtspunten en voorkeuren voor alternatief X of Z verzameld. De bijeengebrachte informatie gebruiken we bij de verdere uitwerking van het plan op hoofdlijnen, het voorkeursalternatief.

Specifieke wensen

Tijdens de dijktafels konden bewoners en grondeigenaren aan de dijk specifieke wensen kenbaar maken. Bijvoorbeeld over de aanwezige op- en afritten. Belanghebbenden die na de dijktafels nog een wens kenbaar willen maken, kunnen daartoe een e-mail sturen aan omgevingsmanager Peter Rutten: prutten@aaenmaas.nl Hij neemt vervolgens contact met u op.

Vervolg

Voor de aanwezigen van de dijktafels is er op vrijdag 10 mei in Acropolis in Megen nog een gelegenheid om aanvullende vragen te stellen tijdens een inloopbijeenkomst tussen 10.00 en 16.00 uur.

In juni organiseren we in Acropolis in Megen informatiebijeenkomsten waar iedereen welkom is. Meer informatie over tijdstippen en invulling van de bijeenkomsten volgt tegen die tijd en kunt u lezen op de website van Meanderende Maas.

Eind 2019 zal de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de betrokken organisaties bij het project, besluiten over het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief zal via een zogenaamde structuurvisie begin 2020 ter inzage worden gelegd, samen met het milieueffectrapport.

Van 2020 tot 2022 wordt dit plan en daarmee ook de ontwerpen voor de dijk in detail verder uitgewerkt.