Kijken met verschillende petten tijdens vijfde werkplaats

Tijdens de vijfde werkplaats op 25 mei hebben we de deelnemers gevraagd om met telkens een andere pet op naar de zes mogelijke alternatieven te kijken. Zo stapten ze in de schoenen van natuurliefhebber, bewoner, ondernemer, recreant, landschaps- en cultuurhistorieliefhebber en zelfs een bestuurder. Daarbij beantwoordden de deelnemers vragen als: welk alternatief vind je vanuit jouw rol het meest aantrekkelijk, en waarom? Wat zou er wat jou betreft geschrapt moeten worden? Een alternatief is een schets van het projectgebied, met maatregelen die de waterveiligheidsopgave oplossen en het gebied aantrekkelijker maken.

Goede argumenten

De deelnemers zijn op deze manier uitgedaagd om verder te kijken dan het eigen belang. Ook leverde het rollenspel goede argumenten op, die bijdragen aan de criteria om te komen tot drie kansrijke alternatieven. De beste onderdelen uit de zes mogelijke alternatieven krijgen een plek in drie kansrijke alternatieven. Deze kansrijke alternatieven leggen we in september voor aan de Stuurgroep van Meanderende Maas. Eind 2018 stellen de bestuurders de drie kansrijke alternatieven vast.

Meer weten over deze werkplaats? Bekijk de presentatie en lees het sfeerverslag.