Kijkmoment archeologisch onderzoek Megen: maandag 25 september om 15.00 uur

Altijd al eens willen weten hoe een archeologisch onderzoek in zijn werk gaat? Kom dan op maandagmiddag 25 september om 15.00 uur naar de Maasakkerstraat in Megen (Megense dijk). De archeoloog die nu aan het werk is, geeft dan een toelichting op het onderzoek en laat u zien wat er nu al zoal gevonden is. Onder andere bijvoorbeeld een stuk fundering (baksteen) en dat is mooi nieuws! U bent van harte welkom en hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Archeologisch onderzoek op verschillende plaatsen

Het projectgebied van Meanderende Maas is er natuurlijk al decennialang. Het is dan ook logisch dat het plangebied archeologische waarden bevat. Daarom onderzoeken we met een veldonderzoek (graven van proefsleuven) om welk soort archeologische sporen het gaat. Als er iets gevonden wordt, bekijken we wat de waarde daarvan is, en hoe oud de vondst is. Dit doen we op verschillende locaties. Zo graven we op de Diedense Uiterdijk een aantal lange en diepe proefsleuven om te kijken wat de potentie van het gebied is voor bewoning en andere activiteiten door de mens. De centrale vraag daarbij is: kunnen er archeologische vindplaatsen verwacht worden en zo ja: hoe oud zouden deze kunnen zijn?

Daarnaast graven we enkele proefsleuven naast het voormalige erf van Huis Maasakker. We bekijken zo of er pal naast het voormalige erf, ook nog archeologische vindplaatsen en vondsten verborgen liggen. Hier houden we dus ook het kijkmoment op maandag 25 september. Tenslotte is er in het gebied sprake geweest van een zomerdijk, die inmiddels is verdwenen. Door het graven van proefsleuven krijgen we meer informatie over of er in de bodem nog iets bewaard is gebleven van het voormalige dijkje.

Locatie

Op dit moment zijn we aan het werk op de dijk rondom Megen (Maasakkerstraat). Bent u van plan om te komen kijken? Parkeer uw auto dan op de rijplaten aan de Maasakkerstraat. Bent u met de fiets? Dan kunt u deze in het weiland naast de ‘schaftwagen’ plaatsen. Hieronder ziet u de exacte locatie: