Veel vertrouwen in gezamenlijke aanpak van deze grote klus

Lambert Verheijen, voorzitter van de Stuurgroep Meanderende Maas en dijkgraaf van waterschap Aa en Maas:

‘Met de ‘Meanderende Maas’ combineren we de noodzaak van waterveiligheid met de kansen voor gebiedsontwikkeling en natuur. Dát is wat dit project uniek maakt. En vanuit dit brede perspectief investeren het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en alle partners de komende jaren gezamenlijk fors in deze regio. Dat maakt me trots en het geeft veel vertrouwen voor de grote klus die we samen gaan uitvoeren.

De inwoners van Noord-Brabant en Gelderland kennen de Maas al eeuwen als vriend én als vijand. Bij hoogwater zocht de Maas vroeger via de beruchte Beerse Overlaat zijn weg langs Grave, Oss en ’s-Hertogenbosch. Dit heeft deze streek een uniek karakter gegeven. Dankzij de Maasdijk kon deze regio zich ontwikkelen op het gebied van wonen, landbouw en industrie. Zo maakte de bescherming tegen overstroming en het waterbeheer uiteindelijk veel méér mogelijk.

En dat is precies de manier waarop we ook nu naar deze uitdaging kijken. In samenhang met voor inwoners en bedrijven belangrijke onderwerpen zoals een prettige woonomgeving, mooie natuur, werkgelegenheid, recreatie en toerisme. Daarbij laten we ons niet door het water begrenzen, maar onderzoeken we kansen aan weerszijden van de Maas.

Er moet heel veel gebeuren. Door klimaatverandering krijgen we te maken met hogere waterstanden op de Maas. En er wonen veel meer mensen dan vroeger achter de Maasdijk. Al deze mensenlevens, woningen en infrastructuur verdienen een goede bescherming. Deze uitdaging biedt kansen en vraagt om een grondige aanpak. En om een brede samenwerking, vooral met inwoners en bedrijven.

Dankzij een goede start en steun en geld van het Rijk kunnen we de komende jaren aan de slag. Samen steken we veel energie en een enorm bedrag in waterveiligheid én gebiedsontwikkeling waar de inwoners de vruchten van gaan plukken. Samen pakken we de uitdaging op en we hopen u snel te ontmoeten.’