Meer trots voor een onstuimige vriend

Door de gemeente Oss slingert zo’n 45 kilometer van de Maas. De rivier heeft logischerwijs een flinke impact op de gemeente én dat biedt kansen voor economie, natuur, recreatie, toerisme en erfgoed. Wethouder Johan van der Schoot is bestuurlijk betrokken bij de Meanderende Maas en spreekt vol passie over het gebied. “Ze noemen me weleens het kind van de Maas. Ik ben in Grave opgegroeid, woon in Herpen en kom er nog steeds veel en vaak  om te wandelen of te fietsen. Ik heb er écht wat mee.”

Van der Schoot zoomt graag in op de mogelijkheden die de Maas biedt. “Het is een onstuimige vriend, we hebben veel te danken aan de rivier maar periodiek speelt hij op.” De aanleiding voor het project is waterveiligheid: de effecten die het veranderende klimaat op de regenrivier heeft beheersen. Dat kan op meerdere manieren. “Je kunt kiezen om overal de dijken te verhogen, maar dat heeft een enorme impact op het landschap terwijl er ook andere oplossingen zijn die hetzelfde resultaat geven.” De Osse wethouder doelt op meer ruimte voor de rivier. Belangrijk is  ook de haven, De moderne eisen vragen om  aanpassing. Ook noemt hij het behoud van bakenbomen. Dat zijn bomen, op de oevers die vroeger gebruikt werden om de grens tussen land en water te markeren.  “Deze zijn beeldbepalend voor het gebied. Wij willen dat silhouet graag zoveel mogelijk behouden en zo nodig bakenbomen terugplaatsen waar mogelijk.”

Direct contact

Voor de gemeente ziet Van der Schoot een belangrijke rol weggelegd bij het contact met grondeigenaren en omwonenden. “We zijn vanaf het begin transparant geweest en het gesprek met de omgeving en belangenorganisaties aangegaan. Daarbij hebben we niet alleen onze plannen verteld, maar vooral ook geluisterd wat er speelt bij de betrokkenen. Mensen willen meegenomen worden vroeg in het proces en niet alleen in de besluitvorming. Daarvoor zijn onder andere dijktafels, werkplaatsen en bijeenkomsten georganiseerd. Die gesprekken verlopen erg constructief, daar zijn we heel blij mee.”

Dat geldt ook voor de samenwerking met de partners. Een prettige samenwerking volgens de wethouder ondanks dat iedereen zijn eigen visie en afwegingen heeft. “Tot nu toe zie je dat zaken samenkomen en dat loopt uitstekend. We werken aan een gezamenlijk belang: een veilige Maas. Het wordt ongetwijfeld wat spannender als we richting de besluitvorming gaan, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Onontdekte parel

Het gebied biedt grote mogelijkheden voor recreatie en ook op het gebied van toerisme, recreatie en erfgoed. “ Het is nog een onontdekte parel voor veel mensen. Ook qua erfgoed. Neem alleen al ’ onze 65 kerken en kloosters rond de Maas. Het is de rivier die al in de IJzertijd een rol speelde, waarover de Romeinen voeren, een vervoersader voor de industrie, bescherming tegen de troepen van de Republiek”, somt hij  op. Dat zien  we ook terug in de vele archeologische vondsten. Ook de inwoners van de gemeente kunnen een rol spelen in het promoten  van dit unieke gebied. “We zijn nuchter en kloppen onszelf niet vaak op de borst. Ossenaren juichen met de handen in de zakken.”

Charme en duurzaamheid

Dat zou één van de wensen zijn voor de toekomst: meer trots op de omgeving en de inwoners als ambassadeurs voor de Maas. Verder hoopt Van der Schoot als hij vooruit kijkt naar 2050, de stip op de horizon in de visie van de Meanderende Maas, dat op het gebied van waterveiligheid er een duidelijk beeld is van de potentiële risico’s. “Daarnaast is een wens dat de charme van het gebied behouden blijft en met nieuwe natuur nog mooier gemaakt is en we tegelijkertijd de duurzame kansen die er zijn pakken.”