Opname van vaste objecten in het gebied

Momenteel is aannemer Boskalis bezig met een opname van de bestaande situatie van vaste objecten in het projectgebied. Dit doen we, omdat we alle objecten die te vinden zijn in het gebied vast willen leggen. Denk dan bijvoorbeeld aan bankjes, paaltjes, borden, et cetera. Dit is nodig om alle objecten goed mee te nemen in het uiteindelijke uitvoeringsontwerp. Zodat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening mee gehouden kan worden.

Deze opnames gebeuren te voet! Zo weten we zeker dat we niks overslaan en alles goed in kaart brengen. Mocht u dus iemand foto’s zien maken van deze objecten, dan weet u waar het over gaat.  Afhankelijk van het raakvlak van het object met het ontwerp of de werkzaamheden wordt er bepaald of het object kan blijven staan, of we het moeten vervangen, of dat het komt te vervallen.

Vragen
Heeft u vragen over de onderzoeken de komende weken? Stuur een e-mail naar info@meanderendemaas.nl.