Samen er iets moois van maken

Erik Brouwer, lid van het Dorpscomité Maasbommel (gemeente West Maas en Waal). Op dinsdag zes juni was hij aanwezig op de informatieavond over het project Meanderende Maas.

‘Er staat de komende jaren heel veel te gebeuren. Wát is nu nog niet concreet. Maar de insteek om mensen vroegtijdig te informeren en te betrekken vind ik erg goed. Hierdoor krijgen inwoners, grondeigenaren en bedrijven de gelegenheid om vooraf mee te denken. Zo ontstaan nieuwe verbindingen en dat biedt kansen die later verzilverd kunnen worden.

Ik ben erg positief over de brede aanpak van het project: niet enkel de dijken verhogen, maar met een brede blik kijken naar mogelijkheden. Om er samen voor en met bewoners, bedrijven en bezoekers iets moois van te maken.

Ik woon al 21 jaar in Maasbommel. De Maasomgeving mooier en aantrekkelijker maken spreekt me erg aan. Het is een mooie regio met veel kansen. Ik woon er met plezier, wandel regelmatig en geniet van nieuwe ontwikkelingen. Zoals van de nevengeul die bij Maasbommel is aangelegd, prachtig! De Maas vormt hier een natuurlijke grens tussen Noord-Brabant en Gelderland, maar tegelijkertijd verbindt de Maas ook. Vooral dat laatste hoop ik als resultaat terug te zien in dit project. Misschien in de vorm van regionale wandel- en fietsroutes en dan met het pontje naar de overzijde.

Voor mij wel is het misschien makkelijker praten vanaf ‘de noordzijde’. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat het project niet voor iedereen alleen maar positief uitpakt. Want als je als dijkbewoner een deel van je tuin of je uitzicht kwijtraakt, is dat natuurlijk pittig. Daarom adviseer ik inwoners om goed aangehaakt te blijven. Laat je informeren, toon belangstelling, kijk regelmatig op de website (www.meanderendemaas.nl). Nu heb je de kans om er iets van te vinden, laat het weten en denk en doe mee! Dat laatste kan bijvoorbeeld via de klankbordgroep. Ik heb er in ieder geval een goed gevoel bij en blijf dit project met belangstelling volgen.’