Tevreden over dijkwoningen, stilte en grazende koeien

Ruim 660 enquêtes en zo’n twintig diepte-interviews zijn ervoor verwerkt. In het Belevingswaardeonderzoek is onderzocht hoe mensen die wonen, werken en recreëren in het projectgebied van Meanderende Maas hun omgeving beleven. Daarbij zijn uiteenlopende groepen ondervraagd: van jong tot oud, van dijkbewoners tot binnenvaartschippers, van recreanten tot ondernemers. Het onderzoek kunt u hier downloaden.

Inzicht in waardering
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat mensen die hier wonen, werken en/of recreëren in hun omgeving waarderen, of juist niet. Het onderzoek belicht daarmee ook de emotionele waarden die mensen in het gebied ervaren. Deze inzichten worden gebruikt in de uitwerking van de plannen van project Meanderende Maas. Dit betekent niet, dat de wensen en ideeën ook allemaal uitgevoerd gaan worden. Maar waar het mogelijk is en past, geeft het onderzoek input aan het ontwerpproces.

Kleinschaligheid, rust en ruimte
De kenmerken die door iedereen het meest gewaardeerd worden, zijn de kleinschaligheid, de natuur, de rust en ruimte, maar ook de levendigheid van het gebied. Zo is men tevreden over het uitzicht vanaf de dijk, de oude meanders, de afwisseling in het landschap en de stilte. Ook geniet men van de bakenbomen langs de Maas, de karakteristieke dijkwoningen en dorpjes, de grazende koeien, de veerpontjes en havens. Waar de meeste mensen ook veel belang aan hechten, is de rijke geschiedenis van de omgeving. Deze is op veel plekken nog zichtbaar: de slingerende dijk, historische dorpjes en monumenten. Sommige historische kenmerken zijn niet meer zichtbaar, en zouden dat weer kunnen worden. Zoals de fundamenten van kasteel Ravenstein.

Verschillende meningen
Andere gebiedskenmerken worden negatief beoordeeld. Mensen vinden de dijk te druk en de waterkwaliteit beneden peil. Ook de recreatieve routes (voor wandelaars, fietsers of booteigenaars) zijn voor verbetering vatbaar en de uiterwaarden zouden volgens velen beter toegankelijk moeten zijn. Grootschalige industrie en (maïs)landbouw worden gezien als verstoringen in het landschap. Maar niet op alle punten is men het met elkaar eens. Zo vinden sommige mensen het fijn om over de dijk te rijden met de motor, terwijl de dijkbewoners dat ervaren als overlast. Ook verschillen de wensen van de boeren en natuurliefhebbers. En waar de natuurbeschermers de uiterwaarden willen afschermen, vinden bewoners en recreanten juist dat deze gebieden juist beter bereikbaar moeten zijn.

Al met al wordt het nog best een opgave voor het projectteam Meanderende Maas om de soms tegenstrijdige wensen, suggesties en emoties zoveel mogelijk een plek te geven in de projectplannen. Maar met dit onderzoek, ligt er wel een mooie basis om dit zorgvuldig verder uit te werken.