5 vragen over: elektromagnetisch onderzoek

Binnenkort start het elektromagnetisch onderzoek in het projectgebied van de Meanderende Maas. Wat is dat eigenlijk, en waarom wordt het uitgevoerd?

1. Wat is elektromagnetisch onderzoek? Elektromagnetisch onderzoek is een techniek die gebruikt wordt om de dikte van de bovenste kleilaag te bepalen. Dit gebeurt met elektrogolven, die in de grond worden gestuurd. De vervorming van deze golven wordt gemeten en daaruit wordt afgeleid hoe de ondergrond is opgebouwd.

2. Wat zie je ervan? Er gaan quads of vergelijkbare voertuigen rondrijden, die zijn uitgerust met meetapparatuur. Zij zullen rijden in de uiterwaarden langs de Maas, tussen Ravenstein en Lith. Op de foto ziet u een voorbeeld van zo’n voertuig met meetapparatuur.

3. Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd? De onderzoeken starten in de loop van november of december, als de oogst van het land is. De veldonderzoeken zijn afgerond voordat het land weer bewerkt wordt, rond half februari. Op die manier hebben de boeren er zo min mogelijk last van.

4. Waarom wordt dit onderzoek gedaan? Met het onderzoek wil het projectteam Meanderende Maas meten hoe dik de kleilaag is, direct onder het maaiveld. Dat is belangrijke informatie, want hoe dikker de kleilaag, hoe kleiner het risico op piping.

5. Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten? Als het onderzoek is afgerond, weten we waar het risico op piping te groot is. We zorgen ervoor dat hier in het ontwerp van de versterkte dijk tussen Ravenstein en Lith rekening mee wordt gehouden. Op die manier draagt het elektromagnetisch onderzoek bij aan een goed ontwerp van een sterke dijk.