Aanvullend bodemonderzoek

Maandag 8 juli 2019 is gestart met bodemonderzoek in de uiterwaarden tussen Dieden en Oijen. Dit zal tot en met eind augustus plaatsvinden.

Vorig jaar is er reeds een bodemonderzoek uitgevoerd over het gehele traject tussen Ravenstein en Lith. Na een uitgebreide analyse is gebleken dat tussen Dieden en Oijen nog meer aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

Het bodemonderzoek wordt gedaan via handboringen. Gemiddeld zal er één handboring per hectare worden gezet en zullen er grondmonsters worden genomen. Alle gaten worden daarna zorgvuldig dichtgemaakt.  Hiervoor kan het nodig zijn om ook percelen van grondeigenaren te betreden. Dit zal zonder groot materieel gebeuren, zodat er geen schade ontstaat. Hier zijn zij van op de hoogte gebracht.

Het aanvullende onderzoek is nodig om gegevens van de ondergrond te verkrijgen over de bruikbaarheid van de grond voor dijkversterking en onderzoek naar het voorkomen van mogelijke verontreiniging.