Archeologisch onderzoek in uiterwaard Maasbommel

Maandag 19 september start archeologisch onderzoek in de uiterwaard van Maasbommel. Het bureau RAAP voert het onderzoek uit. Dit is in opdracht van projectorganisatie Meanderende Maas. Uiterlijk medio oktober is het onderzoek afgerond.

Wat gaan we doen?

Met een graafmachine maken we een lange sleuven. We doen onderzoek naar resten van bewoning, hoe oud die zijn en of ze de moeite van het behouden in de grond (plan aanpassen) of opgraven waard zijn. Op basis van die informatie gaan we met de instanties als provincie, gemeente, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in gesprek over een vervolgaanpak.

Waarom archeologisch onderzoek?

Het hele gebied van Meanderende Maas is al eeuwen, zelfs duizenden jaren, bewoond. Door de dynamiek van de rivier met als gevolg de steeds verleggende geulen, is veel van die oude bewoning in het uiterwaardengebied uitgewist of veilig begraven onder hele dikke lagen afgezette grond.

Waar dat niet zo is, willen we de resten van bewoning graag beschermen. Door het veilig in de grond te laten, of als laten liggen geen optie is, een opgraving te doen en zo meer te leren over ons verleden.