Archeologische vondsten langs de Maas

Vlak bij ons projectgebied zijn bijzondere archeologische resten gevonden in de uiterwaarden van de Maas. De archeologische werkgroep Expeditie Over de Maas vertelt meer over deze verrassende vondsten.

Het team van vrijwilligers is in 2010 begonnen en heeft vervolgens jarenlang archeologisch onderzoek gedaan in het zandwin- en natuurontwikkelingsgebied ‘Over de Maas’. Dit gebied is gelegen in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal, vlak bij ons projectgebied. Of zoals de vrijwilligers het zelf noemen “Een knotsgek avontuur dat leidde naar de ontdekking van de allergrootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland!” En met resultaat: er zijn meer dan honderdduizend archeologische resten gevonden. Van scheepswrakken tot mammoetresten, van de prehistorie tot de twintigste eeuw.

Gevonden scheepswrak 

Expeditie Over de Maas
Het team deed archeologisch onderzoek in het zandwin- en natuurontwikkelingsgebied Over de Maas. Bijzonder is dat het team voor het grootste deel bestond uit vrijwilligers: 16 amateurs naast 2 professionals. Zij begeleidden samen het grondwerk, staan op de zandwininstallatie en werken aan de uitwerking van het onderzoek.

Romeinse sieraden en nijlpaardkies
Het totale onderzoeksgebied bij Over de Maas is ruim 275 hectare groot. “We hebben zoveel opmerkelijke vondsten gedaan”, vertelt Sigrid van den Heuvel van Expeditie Over de Maas enthousiast. “Van Romeinse sieraden tot een nijlpaardkies. Maar ook de ontdekking van 13 scheepswrakken (ook uit verschillende perioden) spreekt erg tot de verbeelding.”

Romeinse mantelspeld

Succesvolle samenwerking
Wat maakt het dat dit project zo succesvol heeft uitgepakt? Volgens Sigrid komt dit vanwege de tomeloze inzet, passie, het enthousiasme en doorzettingsvermogen van alle vrijwilligers. “We hebben echt als een team samengewerkt de afgelopen jaren. Daarnaast verliep de samenwerking met de projectontwikkelaar van het zandwin- en natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ en onderaannemers soepel door hun coöperatieve en betrokken houding. We hebben in goed overleg op een mooi tempo door kunnen werken aan ons onderzoek”, aldus Sigrid.

Archeologisch onderzoek Meanderende Maas
Het team vrijwilligers van Expeditie Over de Maas zal hun onderzoek niet voortzetten in het projectgebied van de Meanderende Maas. Of er ook bijzondere vondsten verwacht kunnen worden in ons projectgebied durft Sigrid niet te zeggen: “Uit ons onderzoek is in ieder geval wel gebleken dat de grond tussen de Maas en de Waal een rijke historie bevat, wat dat voor de Meanderende Maas gaat betekenen weten we nog niet”.

Meer informatie over de werkgroep en hun vondsten langs de Maas is te lezen op de website www.expeditie-overdemaas.nl.