Bekijk het verslag en de alternatieven van de derde werkplaats

Op 16 maart zijn zes mogelijke alternatieven besproken tijdens de derde werkplaats van Meanderende Maas. De alternatieven zijn tot stand gekomen mede op basis van de uitkomsten van de eerste twee werkplaatsen. Elk alternatief bestaat uit een combinatie van maatregelen aan de dijk, de uiterwaarden en de Maas. Iedere werkplaatsdeelnemer heeft twee alternatieven uitgekozen waarover hij of zij met anderen in gesprek is gegaan. Dat leidde tot een reeks waardevolle aanvullingen.

Wilt u weten wat er is besproken tijdens de werkplaats van 16 maart? U vindt hier het verslag. Ook kunt u de presentatie bekijken die is gehouden tijdens het plenaire deel van de werkplaats. Wilt u de zes mogelijke alternatieven zien die op 16 maart met de werkplaatsdeelnemers zijn besproken? Klik dan hier.

Wat is een alternatief?

Een alternatief is een schets van het projectgebied, waarin maatregelen zijn opgenomen die de waterveiligheidsopgave oplossen en het gebied aantrekkelijker maken. Het gaat om maatregelen aan de dijk, de uiterwaarden en de Maas. Elk alternatief is verschillend uitgewerkt. Zo heeft het ene alternatief meer aandacht voor de natuur en staan in het andere alternatief de kansen voor recreatie centraal. Op deze manier denken we met bewoners en andere belanghebbenden na over de verschillende mogelijkheden om het projectgebied veiliger en aantrekkelijker te maken. Elk alternatief moet in ieder geval de vereiste waterveiligheid bieden.

Volgende werkplaats

Op 20 april is de volgende werkplaats. Ook dan staan de zes mogelijke alternatieven centraal. Deze hebben we dan verder uitgewerkt, waarbij we uiteraard gebruik maken van de reacties uit de werkplaats van 16 maart.