Belevingswaardeonderzoek van start

We zijn gestart met een belevingswaardeonderzoek. In dit onderzoek vragen wij hoe bewoners, ondernemers en recreanten tegen het projectgebied aankijken, wat hun wensen en ideeën zijn.

Het onderzoek bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste deel bestaat uit een digitale enquête onder bewoners en bedrijven in het gebied. Een brief met het verzoek de enquête in te vullen, is verstuurd naar zo’n 4.000 huishoudens in de gemeenten Oss, Wijchen en West Maas en Waal.

Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit  uitgebreide interviews met diverse bewoners, ondernemers, recreanten, jongeren en ouderen.

We voeren het onderzoek uit omdat we de mening van mensen die hier wonen en werken  belangrijk vinden. De uitkomsten van het onderzoek krijgen een plek in het project.