Bestuurlijke Overeenkomst en Realisatieovereenkomst Meanderende Maas officieel ondertekend: de uitvoering komt dichtbij!

Een belangrijke mijlpaal voor het project Meanderende Maas is bereikt: betrokken bestuurders hebben op dinsdag 9 juli hun fiat gegeven om definitief door te kunnen gaan met het project. Ook is de Realisatieovereenkomst met aannemer Boskalis Nederland getekend. Daarmee komt het project in een nieuwe fase, waarbij de eerste schop eind 2024 de grond in gaat.

Tekenmoment

In Acropolis Megen – een locatie midden in het projectgebied – kwamen alle bestuurders van de partners van het project bijeen om stil te staan bij dit feestelijke moment. Bij de karakteristieke boom op de dijk in Megen hebben zij hun handtekening gezet onder de ‘Bestuurlijke Overeenkomst’ en de ‘Realisatieovereenkomst’, samen met aannemer Boskalis Nederland.

Planuitwerking afgerond

Na de vaststelling van alle benodigde besluiten en vergunningen eind mei, wordt er nu verder gewerkt aan de uitwerking van de detailontwerpen en uitvoering van de plannen. Hiermee wordt de planuitwerking afgesloten en kan het project in uitvoering gaan. Hiervoor zijn nu twee overeenkomsten gesloten: één met alle partners van het project – de Bestuurlijke Overeenkomst, waarin de afspraken vastgelegd zijn over welke werkzaamheden we gaan uitvoeren en hoe de kosten verdeeld worden.
De andere overeenkomst – de Realisatieovereenkomst –  is gesloten met waterschap Aa en Maas namens de tien partners, en Boskalis Nederland. Hierin worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de werkzaamheden, hoe dit gaat gebeuren en voor welk bedrag.

Twee-fasen aanpak en duurzaamheid

Aannemer Boskalis Nederland is niet nieuw binnen het project. Deze partij heeft ook al meegedacht én gewerkt aan de plannen sinds de zomer van 2021, via een ‘twee-fasen aanpak’.In deze fase van het project heeft Boskalis Nederland met adviseur en ontwerpende partij Royal HaskoningDHV een duidelijke opdracht meegekregen om het thema duurzaamheid een stevige plek te geven in de ontwerpen. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar het compenseren van CO2 die straks vrijkomt bij de werkzaamheden. Ook is er gerekend met de benodigde kilometers aan damwanden, en of dit misschien met minder kilometers kon dan aanvankelijk bedacht. Door uitgekiend te ontwerpen, blijkt er geen 26 kilometer, maar 17 kilometer aan damwanden nodig. Ook wordt er “werk met werk gemaakt”, aangezien we klei gaan gebruiken die letterlijk voor de deur ligt en er zo dus geen nieuwe klei hoeft te worden aangevoerd.

Fase planuitwerking afgerond

Met deze mijlpaal op dinsdag 9 juli is de planuitwerking officieel afgerond. Mario Jacobs, voorzitter van de Stuurgroep van project Meanderende Maas: “Na jaren van voorbereidingen gaan we nu naar een zeer belangrijke fase voor het project: de uitvoering. Een mooie mijlpaal, want we hebben hier immers lang aan gewerkt. Niet alleen met ontzettend kundige projectcollega’s, maar óók met de dijkbewoners en belangengroepen. Allemaal hadden we één doel: een zo goed mogelijk plan waar dijkversterking, rivierverruiming én gebiedsontwikkeling hand in hand gaan. En dat gaat nu allemaal gebeuren de komende jaren, met als eerste concrete stap die eerste schop de grond in eind 2024. Ik ben dan ook een trotse bestuurder en kijk met veel vertrouwen naar de toekomst!”
Ook bestuurder Maar van Oord, van Boskalis Nederland ziet met vertrouwen het vervolg tegemoet: “We zijn zeer verheugd om na een zorgvuldige planstudie in samenwerking met waterschap Aa en Maas, partners en lokale stakeholders het project Meanderende Maas uit te gaan voeren. Een veelzijdig project dat ons zeer goed past dankzij onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van hoogwaterbescherming en waar wij met onze professionals door onder andere slim hergebruik van materialen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame realisatie van het project voor de omgeving.”

Project Meanderende Maas

Het project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith te versterken, de Maas aan zowel de Gelderse als de Brabantse zijde meer ruimte te geven én het gebied mooier en economisch sterker te maken. Tien organisaties en aannemer Boskalis Nederland werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas, met oog voor de bestaande kwaliteiten. In 2030 zal het resultaat zichtbaar zijn: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur – veilig en mooi. Samengevat gaat project Meanderende Maas:

  • De 26 kilometer lange dijk versterken tussen Ravenstein en Lith. De dijk aan de Gelderse zijde is al veilig;
  • Meer ruimte voor de Maas creëren aan de Brabantse en Gelderse zijde;
  • Gebiedsontwikkeling toepassen, om het gebied nog mooier en economisch sterker te maken door: natuurontwikkeling, uitbreiding van recreatieve en toeristische routes én een betere toegang tot de haven van Oss.

In het najaar wordt gestart met de bouw van het projectkantoor met een informatiecentrum en de voorbereidende werkzaamheden. In oktober is dan de eerste informatiebijeenkomst over de werkzaamheden die eind 2024 uitgevoerd gaan worden op het eerste dijktraject. Hierover volgt meer informatie via www.meanderendemaas.nl.