Bijeenkomst waterveiligheid in Lith zeer druk bezocht

Zo’n 500 mensen bezochten zondagmiddag 2 februari 2020 de hoogwaterbijeenkomst in De Snoeck in Lith, georganiseerd door waterschap Aa en Maas. Onder deze grote belangstelling blikte waterschap Aa en Maas terug op het extreme hoogwater in 1995, nu precies 25 jaar geleden. Met ook de blik op het heden en de toekomst gericht, want het extreme hoogwater opende de ogen dat waterveiligheid niet vanzelfsprekend is en dat we ook als waterschap daar blijvend aan moeten werken. Daarom was Meanderende Maas ook aanwezig met informatiemateriaal en projectmedewerkers om het project te presenteren.

Veel bezoekers konden zich het hoogwater in 1995 én 1993 goed herinneren en deelden verhalen en ervaringen. Onder hen ook diverse (oud-)medewerkers van het waterschap, die door goede samenwerking en vele noodmaatregelen de schade beperkt hielden.

Ook voor de dijkversterkingsprojecten Ravenstein-Lith (Meanderende Maas) en Cuijk-Ravenstein was grote belangstelling, net als voor medewerkers die vertelden over hoe het waterschap de dijken veilig houdt óf wat je het beste kunt doen als er toch onverhoopt een overstroming is. Met een zandzakkenrace en ‘waterliedjes’ van een lokale band werd het afwisselende en een sfeervolle bijeenkomst met veel positieve reacties!

Bekijk meer foto’s