Sonderingen - Meanderende Maas

Binnenkort: start boringen aan de dijk

In de loop van mei 2020 starten we met het uitvoeren van boringen en sonderingen aan de dijk tussen Ravenstein en Lith. Hiermee verzamelen we exacte informatie over hoe de (onder)grond van de dijk is opgebouwd. Dit is een vervolg op de grondonderzoeken die we eind 2017 en 2019 hebben uitgevoerd. Toen voldeed algemene kennis over de (onder)grond van de dijk, nu hebben we meer gedetailleerde informatie nodig. Voor het maken van goede en specifieke ontwerpen moeten we goed onderzoek doen. Deze werkzaamheden zullen de hele zomer van 2020 doorlopen. Onderstaand lichten we toe wat de werkzaamheden precies inhouden, op welke locaties het gaat plaatsvinden en waarom we het doen.

De werkzaamheden – sonderingen

Tussen Ravenstein en Lith voeren we sonderingen uit. Met sonderen wordt het draagvermogen van de grond bepaald. Dit gebeurt door een staaf met kegelvormige punt ongeveer 20 meter in de grond te drukken en na de meting er weer uit te halen. Op iedere 100 meter van het 26 kilometer lange dijktraject worden drie sonderingen gedaan (aan de binnenteen, kruin en buitenteen).

Deze sonderingen worden verricht met een sondeerwagen, zie foto. Veelal beheert één van de projectpartners de grond langs de dijk. Voor sommige sonderingen moeten we op grond van anderen zijn. In die gevallen nemen we persoonlijk contact op met de grondeigenaren.

Sonderingen - Meanderende Maas

De werkzaamheden – boringen

Boorinstallaties - Meanderende MaasNaast sonderingen worden er ook twee soorten boringen gedaan: handboringen en machinale boringen. Handboringen gaan ongeveer 3,5 meter diep op de beoogde locaties voor de pipingbermen en in de uiterwaarden om betere kennis van de dikte van de kleilaag te krijgen. Dit zijn ruim 150 locaties. De dikte van de kleilaag bepaalt het risico op piping (het onderdoor stromen van water bij hoogwater) en bepaalt daarmee welke maatregel je specifiek gaat uitvoeren om dit probleem tegen te gaan.

Ook worden er iedere 1600 meter van de 26 kilometer lange dijk drie machinale boringen gedaan (aan de binnenteen, kruin en buitenteen). Dit zal met name gebeuren op locaties waar een kwelscherm gedacht is aan te leggen onder de grond. Deze boringen doen we met een klein machinaal voertuig. Deze maakt een boorgat van 15 centimeter breed en ongeveer 20 meter diep.

 

Planning

Momenteel zijn we nog bezig met de aanbesteding van de partijen die de onderzoeken gaan uitvoeren. Het is namelijk erg deskundig werk waar wij specialisten voor inhuren. Wij verwachten half mei te weten wie het werk precies gaat uitvoeren. Dan weten we ook wanneer ze precies aan de slag gaan. Dit publiceren wij op de website en de dijkbewoners ontvangen van ons  een brief.

Dijkbewoners ontvangen nog een brief

De exacte locaties kunnen we op het moment van schrijven nog niet precies op een kaart aangeven. Dit zullen we half mei publiceren, houd dus de website in de gaten. We zorgen er in ieder geval voor dat bewoners en weggebruikers zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden gaan ondervinden. De meeste werkzaamheden vinden plaats op grond die in eigendom is van waterschap Aa en Maas of Natuurmonumenten. Voor sommige boringen of sonderingen moeten we echter op grond van anderen zijn. In die gevallen nemen we persoonlijk contact op met de grondeigenaren.