Bodemonderzoek in uiterwaarden en aan de dijk

Vanaf januari tot april 2022 kunt u weer op diverse plaatsen in het projectgebied bodemonderzoek zien plaatsvinden. Vanaf medio 2023 gaan we voor de rivierverruiming stukken grond in de uiterwaarden gedeeltelijk afgraven. Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten we nog meer weten over:

  • Archeologie, voor goed inzicht in de geschiedenis en de locaties waar mogelijk archeologische vondsten liggen.
  • Milieukwaliteit van de bodem om te weten waarvoor de grond gebruikt mag worden.
  • Samenstelling/opbouw van de bodem voor het maken van het ontwerp voor de dijk.
  • Exacte hoogten van het maaiveld en van de bodem van sloten, greppels, wielen en geulen. Dit doen we om de gegevens uit de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) te controleren, zodat we zeker weten met de juiste gegevens de berekeningen te maken.

Waar vinden de onderzoeken plaats?

Op veel plaatsten in de uiterwaarden en aan de dijk vinden de onderzoeken plaats. Op gronden van de betrokken partnerorganisaties en op terreinen waar we toestemming hebben van eigenaren.

Waaruit bestaan de onderzoeken?

De onderzoeken vinden op uiteenlopende manieren plaats. Bijvoorbeeld met handboringen, een grondradar (lopend of met een quad),  GPS-metingen met de hand, peilboot of drone of met behulp van klein materieel niet zwaarder dan een kleine tractor.

Wanneer vinden de onderzoeken plaats?

De onderzoeken zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden in de periode tot april 2022.

Waarom opnieuw onderzoeken?

Er zijn afgelopen jaren al veel onderzoeken gedaan. We gaan steeds gedetailleerder te werk. Onder meer om een zo goed mogelijk ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te kunnen maken.

Wie voert het onderzoek uit?

Verschillende onderzoeksbureaus voeren de werkzaamheden uit in opdracht van projectorganisatie Meanderende Maas. Het zijn bureau RAAP, Medusa, ATKB en Boskalis.

Vragen?

Heeft u vragen, mail dan naar info@meanderendemaas.nl.