Bodemonderzoek van start

Vanaf maandag 27 augustus 2018 gaan we de bodem langs de Maasdijk tussen Ravenstein en Lith onderzoeken. Dat doen we door middel van grondboringen, die grotendeels onderaan de dijk plaatsvinden. Het onderzoek is nodig om gegevens van de ondergrond te krijgen. Op die manier kunnen we nauwkeurige berekeningen maken die nodig zijn voor de dijksversterkingsmaatregelen van Meanderende Maas.

Geotechnisch en asfaltonderzoek

Daarnaast gaan we op de dijk ook geotechnisch onderzoek uitvoeren. We doen dit onderzoek om nog beter in beeld te krijgen hoe de grond van de dijk is opgebouwd. Zo meten we hoe de verschillende grondlagen eruit zien. Tegelijkertijd nemen we monsters uit het asfalt op de dijk, om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het asfalt. De locaties waar het asfaltonderzoek plaatsvindt, hebben we zo gekozen dat het verkeer op de dijk er zo min mogelijk hinder van heeft.

De onderzoeken vinden tot en met eind september 2018 plaats.