Sonderingen - Meanderende Maas

Boringen aan de dijk

In augustus en september verrichten we boringen en sonderingen aan de dijk tussen Ravenstein en Lith. Hiermee verzamelen we informatie over hoe de grond van de dijk is opgebouwd.

De werkzaamheden

Tussen Ravenstein en Lith voeren we sonderingen uit. Met sonderen wordt het draagvermogen van de grond bepaald. Dit gebeurt door een staaf met kegelvormige punt in de grond te drukken. In totaal zullen er ongeveer 26 sonderingen plaatsvinden. Deze worden verricht met een sondeerwagen, zie foto.

Sonderingen - Meanderende Maas

Er worden ook 13 boringen verricht boven aan de dijk. Deze boringen worden gedaan met een speciale boorinstallatie, zie onderstaande foto. Uit de grond worden monsters genomen, die in een laboratorium onderzocht worden. Zo kunnen we de eigenschappen van de grond bepalen. Na de boringen, worden de gaten in de grond zorgvuldig met klei afgedicht.

Boorinstallaties - Meanderende Maas

Daarnaast worden er 24 handboringen gedaan, waarbij er peilbuizen worden geplaatst. In deze buizen wordt het grondwater gemeten. Zie foto.

Locaties

We zorgen ervoor dat bewoners en weggebruikers zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden ondervinden. De meeste werkzaamheden vinden plaats op grond die in eigendom is van Waterschap Aa en Maas. Voor sommige boringen of sonderingen moeten we echter op grond van anderen zijn. In die gevallen neemt Waterschap Aa en Maas persoonlijk contact op met de grondeigenaren.