Boringen in Ravenstein

Afgelopen week zijn in Ravenstein een aantal grondboringen gedaan in het kader van archeologisch vooronderzoek. Vanwege de rijke cultuurhistorie in Ravenstein is archeologisch onderzoek zeer waardevol voordat wij het ontwerp voor de dijkversterking tot in detail uitwerken.

De boringen zijn gedaan bij het westelijk rondeel, tussen de oprit van de fabriek de Heus en de fabriekshal en ter plaatse van de kelder van het voormalige café. Een rondeel is een halfronde muur in een verdedigingswal waar vroeger kanonnen werden geplaatst. De boringen geven meer zicht op de exacte locatie van de rondelen en de historische muur. Deze informatie gebruiken we voor het bepalen van de exacte locatie van de damwand die bij de uitvoering van de dijkversterking moet worden geplaatst.

Deze boringen vonden plaats in het kader van archeologisch vooronderzoek, er gaat nog meer archeologisch onderzoek plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen er volgend jaar nog sleuven worden gegraven voor verder onderzoek. Dit is afhankelijk van de resultaten van het huidige booronderzoek. De resultaten van het booronderzoek zijn begin 2021 bekend.