Boringen langs de dijk

Half april starten we met het uitvoeren van grondboringen langs de dijk. We doen deze boringen om te onderzoeken of de kleilaag van de dijk wel erosiebestendig genoeg is. Ofwel: als het water bij hoogwater tegen of zelfs over de dijk loopt, mag de klei niet wegspoelen. Daarnaast willen we ook weten wat de milieukwaliteit van de klei is. Al deze informatie nemen we mee in de verdere detaillering van de plannen voor de dijkversterking. Naar verwachting zijn deze grondboringen eind april klaar.

Locaties

We gaan de grondboringen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de dijk uitvoeren. Dit doen we op ruim 80 locaties langs de 26km dijk in het projectgebied (van Ravenstein tot Lith). Zo krijgen we een globaal beeld van de hele dijk.

Heeft u vragen, mail dan naar info@meanderendemaas.nl.