De dorpsraad ondersteunt graag bij het in kaart brengen van de belangen

Henri Arts, voorzitter dorpsraad Lith en bewoner dijkwoning Oijen:

‘Als dorpsraad Lith vertegenwoordigen we het gebied van de gehele voormalige gemeente Lith. Daaronder vallen Lith, Oijen, Lithoijen, Teeffelen, Maren-Kessel en ’t Wildt. Bijna allemaal kernen binnen het projectgebied van de Meanderende Maas. Inmiddels is een afvaardiging van onze dorpsraad op hoofdlijnen geïnformeerd over de plannen. Met de hoofddoelstelling om te komen tot een optimale waterveiligheid zal niemand het oneens zijn. Over de maatregelen die ervoor nodig zijn kunnen de meningen en belangen wel behoorlijk uiteen liggen.

Dat het klimaat verandert en dat dit effect heeft op ons leef- en woongebied is duidelijk. In hoeverre we hiervoor maatregelen moeten nemen en welke dit moeten zijn, laat ik graag aan de professionals van het projectteam over. Waar we wel een rol in kunnen en willen spelen, is het in kaart brengen van de belangen die er spelen. Die kunnen voor bewoners, ondernemers en recreanten in dit mooie gebied soms heel divers van aard zijn.

Zelf woon ik in een dijkwoning in Oijen, een dorp waar ik erg verknocht aan ben. Op een unieke locatie die met name is gekozen voor het prachtige uitzicht. Een hoge dijk recht voor of achter mijn deur zal mijn woongenot dus flink aantasten. Terwijl voor een bewoner in het achterland de dijk misschien wél veel hoger mag.

Tijdens het hele proces moet er ruimte zijn voor ieders inbreng. Voor zover het nu bekend is, wordt er ruim voldoende tijd genomen om iedereen te horen. Vanuit de dorpsraad zullen wij de belanghebbenden in ons werkgebied zo goed mogelijk betrekken en op de hoogte houden!’