De omgevingsmanagers van Meanderende Maas

Het project Meanderende Maas heeft twee omgevingsmanagers:  Tim Smit en Peter Rutten. Begin 2019 is Peter Rutten gestart als omgevingsmanager ter vervanging van Paul Dano. De omgevingsmanagers zijn er voor bewoners en andere belanghebbenden in het gebied. Peter en Tim staan klaar om al je vragen te beantwoorden over het project en je kan ze regelmatig tegenkomen in het gebied, bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten.

Verschillen samenbrengen

De omgevingsmanagers horen graag wat er speelt bij bewoners en andere belanghebbenden en hoe zij tegen de concept plannen die er liggen aan kijken. Zij kijken of en hoe de verschillende wensen in de plannen een plek kunnen krijgen. Tim Smit: “Er zijn veel belangen in het projectgebied. Met die verschillende perspectieven tot één oplossing komen is een uitdaging. Waarbij de realiteit is dat je niet iedereen tevreden kunt stellen”.

Van plannen naar realiteit

Peter Rutten: “Ik loop al jarenlang rond in het projectgebied vanuit verschillende functies binnen waterschap Aa en Maas en ken de dijk en de omgeving aardig goed. Ik kijk er naar uit om in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbenden over de ontwerpen die er nu liggen en wat dit buiten in de realiteit kan gaan betekenen.” Nu de plannen concreter worden en we dit jaar gaan toewerken naar een voorkeursalternatief gaan er steeds meer gesprekken plaatsvinden in het gebied. Zo worden er de komende maanden onder andere dijktafels georganiseerd. Voor deze bijeenkomsten gaan we gericht mensen uitnodigen die aan de dijk wonen om de mening en belangen te inventariseren. Dit nemen we vervolgens mee in het maken van de keuzes voor de definitieve plannen. Peter vervolgt: “De 1-op-1 gesprekken met dijkbewoners gaan heel waardevol zijn. Daar kunnen we het beste uitleggen wat de plannen concreet inhouden en het beste horen wat de wensen en zorgen zijn. Zo krijgt iedereen de persoonlijke aandacht die ze verdienen.”

Contactgegevens

Onderstaand de contactgegevens van Tim en Peter:

Hoe concreter het project wordt, hoe intensiever het contact wordt met de omgeving en hoe vaker de omgevingsmanagers  in de streek aanwezig zullen zijn. Ze komen dan ook graag langs, als dat gewenst is.

Er is ook een algemeen telefoonnummer dat je tijdens kantooruren kunt bellen: 073 – 6156855. En een emailadres: info@meanderendemaas.nl.