Deelnemers tijdens zesde werkplaats in gesprek met bestuurders

De deelnemers van de werkplaats Meanderende Maas zijn op 29 juni in gesprek gegaan met bestuurders. De deelnemers hebben tijdens eerdere werkplaatsen hun ideeën en denkbeelden gedeeld. Deze zijn geland in de mogelijke alternatieven. Een alternatief is een schets van het projectgebied, met maatregelen die de waterveiligheidsopgave oplossen en het gebied aantrekkelijker maken.

Inbreng bestuurlijke besluitvorming

Maar hoe worden de inzichten meegenomen in de bestuurlijke besluitvorming? Bestuurder van Waterschap Aa en Maas William de Kleijn: “Jullie hebben veel waardevolle kennis en inbreng geleverd. En dat is voor de Stuurgroep van Meanderende Maas (die uiteindelijk de besluiten neemt, red.) van groot belang.” Wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss vulde aan: “Wij vinden het belangrijk dat de omgeving vanaf het allereerste moment is betrokken. Dat de verschillende inzichten in een vroeg stadium in de plannen worden meegenomen, is voor ons als bestuurders enorm waardevol.”

Het verslag van deze zesde werkplaats is hier te lezen. De sheets van de presentatie zijn hier terug te zien. In oktober organiseren we een volgende werkplaats. De deelnemers denken dan mee over de kansrijke alternatieven.