Duurzaamheid in ontwerp Meanderende Maas

Ruim 2,5 jaar zijn we samen met onze samenwerkingspartners RHDHV en Boskalis bezig geweest om het ontwerp voor project Meanderende Maas nóg duurzamer te maken. Als projectorganisatie hadden we onze aannemers hierop uitgedaagd. Uiteindelijk zijn alle voorstellen meegenomen en uitgewerkt in het uiteindelijke ontwerp, dat onlangs ter inzage heeft gelegen. Zo compenseren we straks niet alleen de CO2 die vrijkomt bij de werkzaamheden, we vangen deze ook af en slaan deze op. Ook zijn we gaan rekenen met de kilometers aan benodigde damwanden, en of dit misschien met minder kilometers kon. Na een slimme doorrekening hebben we geen 26 kilometer, maar 17 kilometer aan damwanden nodig.

Lees meer over wat we doen aan duurzaamheid in Meanderende Maas in het artikel dat is geschreven door RHDHV en Boskalis.