Gelderse tafel voor dorpsraden

Maandag 1 april vond een speciale ‘dijktafel’ plaats voor de bestuurders van de dorpsraden aan de Gelderse zijde van de Maas. Ook de gemeente West Maas en Waal, waterschap Rivierenland en enkele leden van de klankbordgroep waren aanwezig. De dorpsraden werden geïnformeerd over de stand van zaken. Reacties en aandachtspunten voor de uitwerking van het voorkeursalternatief werden verzameld.

Uiterwaarden wel, dijk niet

De uiterwaarden op de Gelderse Maasoevers tussen Ravenstein en Lith maken deel uit van het project Meanderende Maas. De dijk is geen onderdeel van het project. Omstreeks 2030 vindt opnieuw onderzoek plaats naar de veiligheid van de dijk aan de Gelderse zijde. Dat wordt een ander project.

Ruimte voor de rivier

Project Meanderende Maas gaat aan de Brabantse zijde de dijk versterken. Maar wij gaan ook de rivier meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen, mooier maken. Voor de maatregelen aan de rivier en de gebiedsontwikkeling is ook ruimte in de uiterwaarden aan de Gelders zijde nodig. Door de rivier meer ruimte te geven kunnen we een lagere waterstand realiseren. Dat levert ook een bijdrage aan de waterveiligheid aan de Gelderse zijde.

Thema’s

Tijdens de gesprekken in kleine groepen zijn de reacties, aandachtspunten en wensen verzameld. Zo zijn wensen uitgesproken om de bakenbomen langs de Maas te behouden, struinroutes door de uiterwaarden aan te leggen en geulen met de Maas mee te laten stromen. Zorgen zijn er over de waterkwaliteit, het ondieper maken van De Schans en bijvoorbeeld over het beheer van recreatief ingerichte natuur.

Samen

Gelderland is goed vertegenwoordigd in de projectorganisatie Meanderende Maas door de provincie Gelderland, gemeente West Maas en Waal, gemeente Wijchen en waterschap Rivierenland. Vanuit Gelderland zijn er ook vertegenwoordigers in de werkplaatsen en in de klankbordgroep. Er is regelmatig contact met de dorpsraden of met individuele belanghebbenden. Omgevingsmanagers Tim Smit en Peter Rutten zijn ook voor de bewoners, ondernemers en organisaties in Gelderland aanspreekpunt van de projectorganisatie.