Gezond boerenverstand gebruiken

Het hele leven van Bert Kuijpers speelt zich af in het gebied rond de Maas. Hij is er geboren en getogen en kent de streek dan ook op z’n duimpje. Samen met zijn vrouw en drie kinderen woont hij in zijn ouderlijk huis: een authentieke T-boerderij aan de dijk van Batenburg. Hier combineren ze het werk voor vakantieboerderij ’t Kuyperke met duurzame landbouw. “Ik ben dan ook vanuit meerdere perspectieven geïnteresseerd in het project Meanderende Maas. Als ondernemer in de recreatieve sector, akkerbouwer en bewoner.”

Veilig wonen voorop
Kuijpers weet uit ervaring hoe belangrijk het is om het land te beschermen tegen overstromingen. “Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid in deze omgeving. Beiden hebben we meegemaakt dat het water tot de rand van de dijk stond. Zandzakken, evacueren, paniek! Daar moeten we ons tegen wapenen. Maar dat kan natuurlijk op vele manieren. Het is goed dat daarbij ook wordt gekeken naar kansen om het gebied nog mooier te maken”, meent Kuijpers.

Genieten voor iedereen
De natuur langs de Maas, met Batenburg in het bijzonder, vindt Kuijpers prachtig. Hij wandelt er met veel plezier en wil anderen mee laten genieten. Hij zet zich bijvoorbeeld met een groep betrokken vrijwilligers in voor verbetering van struinroutes. De gasten van de vakantieboerderij laat hij daar graag mee kennismaken. Kuijpers vertelt: “Onze groepsaccommodatie gaan we binnenkort doordeweeks als zorgboerderij benutten. Dit komt onder de hoede van mijn vrouw die al 33 jaar in de zorg werkt. Zo kunnen straks nog meer mensen van al het moois proeven.”

Landbouw ruimte geven
Naast deze aandacht voor de natuur, mag volgens Kuijpers ook de landbouw niet vergeten worden. “Van oudsher hebben boeren met hun bedrijven hier hun plek. Goed en gezond voedsel is van levensbelang. Ik wil daar mijn bijdrage aan leveren door mijn uien, aardappels en granen zo duurzaam mogelijk te produceren. Daar probeer ik in voorop te lopen, in precisielandbouw met nieuwe technieken zoals plaats specifiek bemesten. Boerenbedrijven moeten ook de ruimte krijgen om hun werk te doen. Niet alles kan wijken voor een natuurlijk landschap”, stelt Kuijpers.

Belangrijke tip
Een tip die Kuijpers de projectorganisatie mee geeft is: betrek de mensen uit de omgeving bij de plannen. “Het gezonde boerenverstand en de kennis die je opdoet door hier dagelijks te leven en te werken, is niet te onderschatten. Benut dit dus! Het kan een goede bijdrage leveren in het maken van de juiste beslissingen!”