Graven proefsleuven voor nieuwe ‘steenbestortingen’

Op een aantal plekken in het projectgebied van Meanderende Maas wordt de oeverbescherming aangepast, vanwege mogelijke erosie. Op deze plekken zijn nu nog zogenaamde ‘steenbestortingen’ te zien. Dit zijn letterlijk stapels stenen die gebruikt worden om het wegzakken (erosie) van de oever door bijvoorbeeld wind, water of ijsvorming tegen te gaan. Het beheersen van erosie is binnen ons project uiteraard van groot belang, en daarom behouden we de steenbestortingen ook in de nieuwe situatie.

Vanwege de werkzaamheden aan de oevers van de Maas, gaan we de huidige steenbestortingen verwijderen en op nieuwe plekken plaatsen. Voordat we dit kunnen gaan doen, graven we een aantal proefsleuven. Zo krijgen we onder andere inzicht in de huidige oeveropbouw.

Start werkzaamheden

De eerste onderzoeken starten op donderdag 25 en vrijdag 26 januari in Lelyzone De Waarden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Boskalis met een mobiele hijskraan. De hinder voor de omgeving zal beperkt zijn, maar u kunt er uiteraard wel wat van zien en horen. Nadat de werkzaamheden afgerond zijn, maken we de proefsleuven weer dicht.