Het belang van duurzame dijken

We moeten zuinig zijn op onze natuur en grondstoffen, daar zal iedereen het over eens zijn. Dat betekent dus duurzaam denken én doen. Maar hoe neem je duurzaamheid goed mee in je keuzes voor dijkverbetering? Hoe maak je meetbaar wat de meest duurzame methode is? Het zijn vragen waar projectorganisatie Meanderende Maas een goed antwoord op wil geven in het voorkeursalternatief voor de dijkversterking, ruimte voor de rivier en gebiedsontwikkeling. Senior adviseur Berthe Brouwer ging met de vragen aan de slag en vertelt over de verschillende mogelijke oplossingen en welke kansen voor duurzame energie er zijn. “Het is een stap in de goede richting dat we bij de keuze voor de manier waarop we het gebied rond de Maas waterveilig maken, duurzaamheid als serieus criterium meenemen”, vertelt ze.

CO2 effect
In het project is het CO2 effect van maatregelen onderzocht. De grootste winst bleek te behalen door voor ophogingen en versterking gebruik te maken van grond uit de directe omgeving. Hoe minder verkeersbewegingen, hoe beter. Ook het materieel dat daarvoor gebruikt wordt, kun je zo duurzaam mogelijk kiezen. Denk aan kranen die elektrisch rijden of door waterstof worden aangedreven. Brouwer: “Het project heeft vanaf het begin ingezet op gebruik van gebiedseigen grond en deze uitkomst zal niemand verbazen, maar het is interessant dat we het nu kunnen onderbouwen met cijfers.” Opvallend is verder dat kunststof damwanden een grote CO2 impact hebben; dit biedt handvatten om deze maatregel nog eens goed te beschouwen.

Ecologie
“Duurzaamheid is ook aandacht voor ecologie en inpassing in de omgeving. Zodat het gebied geschikt is voor een diversiteit aan planten en dieren en de mensen die er wonen, werken en recreëren kunnen blijven genieten van de natuur”, aldus Brouwer. “Natuurontwikkeling in de uiterwaarden met onder andere ooibossen draagt hieraan bij. Daarnaast blijkt uit de berekeningen dat hierdoor ook veel CO2 wordt opgenomen, dubbele winst dus.”

Zonne-energie
“Een andere kans voor duurzaamheid is het gebruik van de zuidelijke bermen voor het opwekken van zonne-energie. Ook kunnen ze bijdragen aan waardeverhoging van de landbouwgrond waarop door de waterstaatkundige functie beperkingen komen. Het is zonde om dit soort kansen niet te benutten want er zijn goede manieren voor te bedenken. Ik hoop dat die kansen in de besluitvorming voor duurzaamheid volop benut worden.”